Minsta antal styrelsemedlemmar i aktiebolag

Minsta antal styrelsemedlemmar i aktiebolag är en (1) styrelseledamot och en (1) styrelsesuppleant. I styrelsen i ett aktiebolag där det är färre än tre (3) styrelseledamöter, ska det finnas minst en (1) styrelsesuppleant. Styrelsen till ett företag blir registrerat i samband med registreringen av företaget och har en viktig roll i verksamheten. Detta går att ändra i efterhand, som normalt sker genom bolagsstämman. Uppgiften för en styrelse är att leda verksamheten och det medför skyldigheter. Exempelvis att skatter blir inbetalda i tid. 

 

Minsta antal styrelsemedlemmar i aktiebolag 

I företag som är publika, måste det vara minst tre (3) styrelseledamöter, medan den minsta styrelsen i ett privat aktiebolag är en (1) styrelseledamot och en (1) styrelsesuppleant. Mandattiden gäller från en årsstämma till nästa årsstämma. Dessutom är det möjligt att bestämma om en längre tid i bolagsordningen, men inte längre än fyra år. 

Registrering och ändringar av styrelseledamöter ska ske genom anmälan till Bolagsverket. Följande ska du anmäla till Bolagsverket

– Vem som är styrelseordförande. 

– Om företaget har styrelsesuppleanter, och i sådana fall vem eller vilka. 

– Vem som är VD i företaget.

– Eventuella vice VD kan också anmälas. 

– Vem eller vilka som är firmatecknare för företaget. 

Det går att vara ägare av ett aktiebolag ensam, även fast det inte går att bilda en styrelse helt ensam. Om en aktieägare har mer än 25 % av de totala andelar aktier som företaget har, ska aktieägaren bli registrerad hos Skatteverket som “verklig huvudman”. Däremot ska det inte bli registrerat hos Skatteverket om ägarskapet understiger 25 %. I båda fallen ska andelsinnehavet varje aktieägare ha bli dokumenterat i aktieboken, som alla aktiebolag måste ha enligt aktiebolagslagen. Värt att påpeka är att man inte behöver vara en aktieägare för att ingå i en styrelse. I vissa fall får en styrelsemedlem ersättning för sitt uppdrag i styrelsen, men det finns även styrelsemedlemmar som inte får betalt för det.

 

Mer information 

Här kan du läsa mer om: 

Olika typer av bolagsformer och företagsformer.

Edgångssammanträde vid konkurs.

Starta aktiebolag.

Starta aktiebolag – Stiftelseurkund och bolagsordning.

 

Skribent: Företagsforumet. 

Fler inlägg om juridik

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: