Starta aktiebolag – Stiftelseurkund och bolagsordning

När du ska starta ett aktiebolag, behöver du registrera en stiftelseurkund och en bolagsordning hos Bolagsverket. Dessa dokument är offentliga handlingar, vilket innebär att alla har rätt att begära ut dem från Bolagsverket.

Du kan enkelt starta ett aktiebolag via Bolagsverkets e-tjänst: Verksamt.se. För att starta ett aktiebolag behöver du sätta in 25 000 SEK i aktiekapital, via ett företagskonto. 
 
 

Stiftelseurkund

När du ska starta ett aktiebolag, behöver du först registrera en stiftelseurkund och därefter en bolagsordning.

En stiftelseurkund är ett dokument som du ska lämna in undertecknad av samtliga stiftare i original (eller en bestyrkt kopia) till Bolagsverket. Den ska bli inlämnad in i samband med ansökan om registrering av ett nytt aktiebolag och får inte vara äldre än sex (6) månader.

Både fysiska personer och juridiska personer kan vara stiftare. Om en juridisk person är stiftare, ska firmatecknaren för den juridiska personen signera stiftelseurkunden.

I stiftelseurkunden ska aktiebolagets stiftare, dvs. grundare, framgå med en förklaring om att du/ni har beslutat att starta ett aktiebolag. Stiftelseurkunden ska innehålla följande information:

 • Datum för stiftandet,

 • Hur mycket som ska bli betald för varje aktie,

 • Hur många aktier varje stiftare tecknar sig för,

 • Vilka som ska sitta i styrelsen, dvs. namn, adress och personnummer för styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleanter, revisorer, revisorssuppleanter och lekmannarevisorer,

 • Det först föreslagna företagsnamnet,

 • Att aktierna kan bli betalda med apportegendom – om det är aktuellt (apportegendom innebär att en stiftare betalar sina aktier med egendom i stället för pengar).

Det är viktigt att tänka på att en stiftare inte alltid behöver vara aktieägare eller en styrelsemedlem. Men givetvis kan en stiftare vara med i styrelsen och vara en aktieägare.
 

Bolagsordning

När du ska starta ett aktiebolag och har registrerat en stiftelseurkund , ska du registrera bolagsordning.

En bolagsordning är ett dokument som innehåller reglerna som ska gälla för aktiebolaget. Detta dokument utgör aktiebolagets ”yttersta ramar”. Reglerna i bolagsordningen kan bli ändrade vid ett senare tillfälle, genom ett beslut på bolagsstämman. Exempelvis om aktieägarna vill göra ett tillägg eller annan justering.

I aktiebolagslagen finns de lagar och regler som gäller för aktiebolag. Enligt lagen ska minst följande information framgå i en bolagsordning:

 • Företagets namn,
   
 • Styrelsen säte, dvs. den ort där bolagsstämman ska hållas,
   
 • Företagets verksamhet,

 • Det registrerade aktiekapitalet eller det lägsta och högsta aktiekapital som är tillåtet,

 • Antal aktier,

 • Antalet styrelseledamöter,

 • Antalet revisorer, eller uppgift om att bolaget inte ska ha revisor,

 • Hur kallelsen till bolagsstämman (årsstämman) ska ske,

 • Eventuellt vilka ärenden som ska finnas med på årsstämman, och

 • Räkenskapsåret.

Det är även möjligt att införa så kallade ”frivilliga paragrafer” i en bolagsordning. Exempelvis är följande paragrafer frivilliga: Röstmajoritet, Likvidationsförbehåll. 

Dessutom är det möjligt att införa Hembudsförbehåll, Förköpsförbehåll eller Samtyckesförbehåll i bolagsordningen.

Mer information om dessa kan du läsa i följande inlägg: Frivilliga klausuler i bolagsordningen.

 

Skribent: Företagsforumet.

Läs fler inlägg om juridik

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: