Edgångssammanträde vid konkurs

När ett företag har gått i konkurs, exempelvis ett aktiebolag, kallar tingsrätten bolagets styrelse till ett så kallat edgångssammanträde. Innan ett edgångssammanträde, ska konkursförvaltaren sammanställa och upprätta bolagets bouppteckning. Det sker genom att alla bolagets tillgångar och skulder blir redovisade. En bouppteckning innehåller även en lista med namn till varje borgenär, räkenskapshandlingar och andra dokument, exempelvis avtal, som tillhör bolaget. Det kan ta mellan en till två månader att bli kallad till ett edgångssammanträde, från att tingsrätten beslutat om konkurs.

 

Edgångssammanträde vid konkurs

När bouppteckningen är upprättad, tillkallar tingsrätten till ett edgångssammanträde i tingsrättens lokaler i enlighet med Konkurslagen. Under ett edgångssammanträde ska ställföreträdare för bolaget, ofta styrelsens medlemmar, avlägga en ed och intyga att uppgifterna i bouppteckningen är riktiga.

Om den som ska avlägga eden inte dyker upp på den bestämda tiden för sammanträdet, kan denne bli skyldig till att betala vite, bli hämtad eller häktad. Dessutom får rätten besluta om reseförbud, fram till dess att processen är avslutad. Reseförbudet innebär normalt ett förbud mot att resa utomlands.

Vid ett edgångssammanträde går ställföreträdarna igenom den upprättade bouppteckningen i tingsrättens närvaro och har möjlighet att lämna kommentarer. Slutligen ska ställföreträdarna avlägga eden, vilket tillstyrker uppgifternas riktighet i bouppteckningen.

 

Mer information

Att analysera och vara kritisk till sina egna företagsidéer.

Söker du en investerare till din företagsidé?

Skribent: Företagsforumet.

 

Läs fler inlägg om juridik

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: