Inte tillåtet med muntliga personuppgiftsbiträdesavtal

Det är inte tillåtet med muntliga personuppgiftsbiträdesavtal enligt GDPR, utan det måste vara skriftligt för att vara giltigt. När ett företag ingår ett personuppgiftsbiträdesavtal med ett annat företag, är det firmatecknaren i respektive företag som ska signera avtalet. Dessutom kan det vara bra att tänka på att ett personuppgiftsbiträde kan bli betalningsskyldig enligt GDPR. Det är inte heller ovanligt att ett personuppgiftsbiträde i sin tur anlitar ett underbiträde. I Sverige är det IMY som är en förkortning av Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet vid ärenden om GDPR.

Inte tillåtet med muntliga personuppgiftsbiträdesavtal 

Om det är två parter som är personuppgiftsansvariga tillsammans, är det viktigt att Parterna ingår ett avtal med varandra. Däremot finns det inget krav på att det måste finnas ett skriftlig avtal när personuppgifter blir delade mellan två separata personuppgiftsansvariga. Men när en personuppgiftsansvarig anlitar ett personuppgiftsbiträde, ska den ansvarige lämna instruktioner om hur behandlingen ska ske. Dessutom måste parterna ingå ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal med varandra enligt artikel 28 GDPR. Ett personuppgiftsbiträde som inte följer instruktionerna i avtalet, kan bli betalningsskyldig. 

I Sverige råder det avtalsfrihet och därför kan vi avtala om nästan vad vi vill, hur vi vill och under vilka villkor vi vill. Däremot får det man avtalar om inte strida mot gällande lagstiftning. Muntliga och skriftliga avtal är lika giltiga, såvida det inte finns något formkrav enligt lagen, vilket det inte gör för de flesta avtalen. Även fast muntliga och skriftliga avtal ofta är lika giltiga, är det betydligt svårare att bevisa muntliga avtal. Detta innebär att avtalet kan få liten verkan i praktiken, om den ena parten inte följer avtalet. Därför är det bättre att ha ett skriftligt avtal istället. Dessutom är det enklare att bevisa skriftliga avtal och avtalsbrott.

Muntliga testamenten och äktenskapsförord 

Muntliga testamenten och äktenskapsförord är inte giltiga, eftersom det finns formkrav enligt lagen på att dessa avtal måste vara skriftliga. Dessutom måste ett äktenskapsförord bli registrerat för att gälla. Men det går att ersätta eller komplettera det gamla äktenskapsförordet i framtiden, genom att skriva ett nytt. För att ett testamente ska vara giltigt, måste det utöver att det ska vara skriftligt, finnas två vittnen som bevittnar underskriften. 

Mer information 

Här kan du läsa mer om:

Inhämta samtycke från anställd som arbetsgivare.

Radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål.

Två vanliga rättsliga grunder företag använder.

Ge ut information till en registrerad som begär det.

Varför kreditkortsnummer inte är känslig personuppgift.

Skribent: Företagsforumet

Fler inlägg om juridik

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: