Personuppgifter & kontrollera ålder på unga användare

Det kan vara tillåtet att hantera personuppgifter & kontrollera ålder på en användare på digitala plattformar såsom sociala medier. Däremot är det inte alltid lagligt. Behovet måste vara tydligt nog.

För ett företag kan det ändå vara aktuellt att veta att en person är över en viss ålder, eftersom unga kan ha svårt att göra en korrekt riskbedömning. Vid sådana fall kan det vara bättre att användaren enbart bekräftar att denne är över en viss ålder, istället för att behöva ange att det exakta födelsedatumet. Företaget bör också göra en riskbedömning.

Dessutom är det bra att tänka på att det i vissa fall kan vara integritetskänsligt för en person att utge sitt hela födelsedatum. Om alla personer som använder en plattform digitalt enbart behöver vara minst 16 år för att använda den, har det ingen betydelse om personen är 25 eller 45 år. 

 

Personuppgifter & kontrollera ålder på unga användare 

Det finns flera saker att tänka på när ett företag behandlar och lagrar personuppgifter som tillhör unga personer. I Sverige får ett företag behandla personuppgifter tillhörande barn som är över 13 år, om företaget har fått ett samtycke. Däremot måste företaget tänka på att barn har ett särskilt skydd enligt GDPR.

Dessutom måste företag som driver digitala plattformar som riktar sig till unga fokusera på barnets bästa och följa barnkonventionen. Barnkonventionen är sedan 2020 en lag i Sverige. Dessutom är det viktigt att språket i informationen som anges till barnet är anpassat till barn. Med andra ord ska det inte vara ett komplicerat språk som barn förmodligen inte förstår, och det kan även vara bra att tänka på att inte skriva för långt. 

En annan sak som kan vara bra att tänka på för digitala plattformar som riktar sig till unga användare är att direktmarknadsföring inte är tillåtet enligt marknadsföringslagen. Dessutom ska barn vara skyddade från skadligt medieinnehåll, vilket företaget ska se till.

Ytterligare en lag att följa är radio- och tv-lagen, där det står om att barn ska vara skyddade från exempelvis våldsskildringar.

Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet i frågor om GDPR och myndigheten har tillsammans med barnombudsmannen samt statens medieråd tagit fram en vägledning, varav den svenska versionen blev publicerad under 2020. Vägledningen handlar om sådant som företag som skapar och tillhandahåller digitala plattformar för unga bör tänka på.

 

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Grundläggande principer vid behandling av personuppgifter enligt GDPR.

När får företag behandla personuppgifter enligt GDPR?

Kontaktformulär på hemsidan – GDPR.

Skribent: Företagsforumet.  

Fler inlägg om juridik

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: