BolagsrättJuridik

Registrera aktieägare hos skatteverket

I vissa fall ska aktiebolag registrera aktieägare hos Skatteverket. Däremot har vi inget aktiebolagsregister i Sverige där alla aktieägare står registrerade. Istället har Bolagsverket ett aktiebolagsregister där alla registrerade aktiebolag i Sverige står med, men inte alla aktieägare. Aktiebolag har en skyldighet att ha en aktiebok enligt bestämmelser i aktiebolagslagen. I aktieboken ska det bland annat framgå vem som äger aktier, vilken typ av aktier det gäller och hur många aktier respektive aktieägare har. Dessutom är det möjligt att utfärda aktiebrev, vilket i sådana fall ska bli noterat i aktieboken. 

Det är aktiebolagets styrelse som ansvarar för aktieboken. Aktieboken ska även bli presenterad för den person som efterfrågar att få se den.

 

Registrera aktieägare hos skatteverket 

Om en person äger mer än 25 % av de totala aktierna i ett aktiebolag, ska det bli registrerat hos Skatteverket. Det kan vara både fysiska och juridiska personer som är delägare i ett aktiebolag. I Sverige skiljer sig reglerna åt vid skattefrågor om aktiebolaget är ett fåmansföretag eller inte. Ett fåmansföretag består av maximalt fyra aktieägare som tillammans i bolaget har mer än 50 % av rösterna. 

Det är vanligt att aktieägare vill reglera förhållandet mellan varandra genom att ingå ett aktieägaravtal. I ett aktieägaravtal går det bland annat att reglera vem som ska arbeta med vad, när vinstutdelning ska ske, vem som ska täcka eventuella förluster, hur nya delägare får ansluta sig och vad som händer om någon bryter mot avtalet m.m. Ett aktieägaravtal kan vara ett sätt att undvika framtida konflikter. Om företaget inte är ett aktiebolag utan en annan bolagsform såsom ett handelsbolag, är avtalet istället kallat för ett kompanjonsavtal. Däremot är avtalsinnehållet i princip detsamma som i ett aktieägaravtal.

 

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Utse styrelseordförande och VD i aktiebolag.

Lägsta aktiekapitalet för privata och publika aktiebolag.

Kombinera förköpsförbehåll med hembudsförbehåll i bolagsordningen.

Skribent: Företagsforumet.

Fler inlägg om juridik

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: