Juridik

Starta europabolag som är ett publikt aktiebolag

Det är möjligt att starta ett europabolag som är ett publikt aktiebolag. Företag som bedriver sin verksamhet i flera länder brukar i normala fall ha ett moderbolag och därefter olika dotterbolag i de länderna som de är verksamma inom. Detta kan skapa komplikationer, eftersom varje land har olika regler och dotterbolaget måste följa reglerna i det land det är verksamt inom. Detta gäller även om moderbolag har sitt säte i ett annat land. EU vill göra det enklare för företag som bedriver sin verksamhet i den inre marknaden och därför är det möjligt att starta ett europabolag. 

Starta europabolag som är ett publikt aktiebolag

Genom ett europabolag, kan ett företag bedriva verksamheten i flera länder inom EU genom ett (1) företag, istället för att behöva ha flera olika företag. Europabolag är en särskild associationsform och aktiekapitalet måste vara minst 120 000 euro. Dessutom behöver företaget vara verksamma i två eller flera EU-länder. Däremot är det möjligt att göra om bolaget till ett vanligt nationellt aktiebolag som är publikt. Men detta får inte ske tidigare än två (2) år från och med registreringen av Europabolaget. 

Om bolaget ska ha sitt säte i Sverige, ska europabolaget bli registrerat hos Bolagsverket. Med andra ord ska sätet för europabolaget vara i ett land som är medlem i unionen. Däremot är det möjligt att byta land där företaget har sitt säte, utan att behöva avveckla företaget. Utöver aktiekapitalet som måste bli inbetalat för att europabolaget ska bli registrerat, finns det även andra kostnader. Dessutom medför det kostnader vid ändringar av exempelvis bolagsordningen. Här kan du läsa mer om avgifterna för Europabolag. 

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Butiker måste acceptera kontanter inom euroområdet.

Europeiska centralbanken är en oberoende institution.

Bedriva ekonomisk verksamhet inom EU.

Europeiska centralbanken har analyserat en digital euro.

Den inre marknaden i EU.

Fler inlägg om juridik

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: