Juridik

Den inre marknaden i EU

I den inre marknaden i EU, råder det inga tullar mellan länderna som är medlemmar. Det är förbjudet att införa tullar på exempelvis varor eller personer som förflyttar sig mellan länderna. Dessutom är det EU som har exklusiv rätt att ingå handelsavtal avseende tullar från länder utanför unionen, eftersom medlemsländerna har en gemensam utrikeshandelspolitik. Det innebär att ett land som är medlem i EU inte har rätt att ingå ett handelsavtal om till exempel tullar och avgifter själv. 

Den inre marknaden i EU

En viktig del av EU är friheterna som avser fri rörlighet av varor, tjänster, kapital och personer. För att få reda på vilken information som gäller i varje enskild medlemsland, har EU skapat en plattform som heter Your-Europe där mycket information framgår. Det är korrekt information på engelska. Det kan vara svårt att hitta annars eftersom mycket information brukar stå på det inhemska språket i respektive land. 

En viktig grundprincip är likabehandlingsprincipen, som innebär att en medborgare från ett annat EU-land ska bli behandlad på samma sätt som nationella medborgare. Därmed ska det inte ske någon diskriminering. Med andra ord innebär det att en person som flyttar till ett annat EU-land för att exempelvis starta företag, ska bli behandlad som om denne vore medborgare i det landet.

Den gemensamma valutan 

Euron började gälla år 1999 efter att flera länder antagit en gemensam penningpolitik. Därefter har flera länder också anslutit sig och fler än 300 miljoner personer i Europa, har idag euro som valuta. Det är en viktig valuta för såväl nationer, individer som företag. En fördel med en gemensam valuta för företag som säljer genom exempelvis en E-handel i EU är att många använder valutan och enkelt därför kan jämföra priser. När priset står i annan valuta, kan det vara svårare för en konsument att göra bedömningen om det är billigt eller inte, såvida inte denne konverterar valutan till sin egna för att jämföra. Dessutom har euron relativt stabila priser och inflation vilket är något den europeiska centralbanken strävar efter. 

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Bedriva ekonomisk verksamhet inom EU.

Butiker måste acceptera kontanter inom euroområdet.

Europeiska centralbanken är en oberoende institution.

Starta europabolag som är ett publikt aktiebolag.

Fler inlägg om juridik

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: