JuridikKöprätt

Riskövergång vid platsköp och distansköp

Det är skillnad mellan riskövergång vid platsköp och distansköp enligt lagen, som är bra både för säljare och köpare att känna till. Beroende på situationen, skiljer sig reglerna kring överlämnandet av varor som sker vid transportköp. Transportköp innebär att en vara ska bli transporterad till köpare, och inte hämtad av köparen hos säljaren. Regler om riskövergång vid platsköp och distansköp framgår i paragraf 8 i köplagen respektive konsumentköplagen. I det ena fallet övergår risken för varan till köparen när köparen fått varan i sin besittning. Med andra ord när köparen har direkt tillgång till varan. I det andra fallet övergår istället risken för varan från säljaren till köparen när varan blivit överlämnad till den transportör som har åtagit sig transporten från avsändningsorten.

Riskövergång vid platsköp

Platsköp sker när säljaren befinner sig lokalt eller inom samma ort som köparen. Vid sådana fall sker överlämnandet av varan när köparen alltså har direkt/omedelbar tillgång till varan. Med andra ord övergår risken för varan från säljaren till köparen, när köparen har tillgång till varan genom att ha den i sin besittning. Detta föreligger om transporten av varan, säljaren till köparen, sker inom det vanliga distributionsområdet som säljaren har. 

Riskövergång vid distansköp

Distansköp sker, till skillnad från platsköp, när varan ska bli transporterad utanför det vanliga distributionsområdet som säljaren har. Risken för varan övergår inte från säljaren till köparen när köparen har varan i sin besittning. Istället övergår risken för varan redan när den har blivit överlämnad till den transportör som har åtagit sig transporten från avsändningsorten. Ett exempel är om ett företag i Umeå säljer en vara till ett annat företag i Malmö. Varan ska bli transporterad till köparen via flygplan och bil. Säljaren börjar med att anlita en lokal budfirma, eftersom varan ska bli transporterad till den lokala flygplatsen. Risken för varan övergår i detta fall när budfirman i sin tur lämnar över varan till flygplatsen.

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Distansavtalslagen.

Om säljaren inte informerar om ångerrätt vid distansköp.

Köpbeteendet hos konsumenter genomgår förändringar.

Skribent: Företagsforumet.