JuridikLagar

Tillstånd för att få spela musik i verksamheten

Du kan behöva tillstånd för att få spela musik i verksamheten. Ansökan om licens för musikanvändning sker hos organisationerna STIM och SAMI. Musik i verksamheten kan vara positivt av olika anledningar. Det kan exempelvis skapa en härligare miljö, sprida glädje och stärka varumärket.

Musiken kan även bidra till besökarens helhetsupplevelse av verksamheten och påverkar marknadsföringen av varumärket. Men som företagare är det viktigt att tänka på att musik är upphovsrättsligt skyddad enligt lag och att det därför krävs tillstånd för att spela musik offentligt.

 

Tillstånd för att få spela musik i verksamheten 

Verksamheter som allmänheten har tillträde till, behöver ansöka om tillstånd för att få spela musik i verksamheten. Exempelvis är gym, frisörsalong, restaurang, cafe, bar, parkeringshus, hotel och affärer några typer av verksamheter som allmänheten har tillträde till. 

Även större verksamheter med fler än 40 anställda och om minst 20 personer kan lyssna på musiken, behöver en musiklicens för att få spela musiken i verksamheten.

Företag som spelar musik i sin telefonväxel, kan också behöva teckna en licens för musikanvändning. 

 

Ansök om musiklicens via STIM och SAMI

Musiklicens är ett tillstånd för att få spela musik i verksamheten som företaget måste betala för. Ofta behöver företaget teckna även fler än ett licensavtal med STIM och SAMI. Dessa är två olika organisationer som ger ut musiktillstånd och licenser. 

STIM är en ekonomisk förening som tillvaratar musikskaparnas intressen och rätt att få betalt. Musikskaparna är upphovsmännen till musiken, exempelvis låtskivare, musikförlag, textförfattare, kompositörer. STIM står för: Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå.

SAMI är en annan organisation som tillvaratar musikutövarnas intressen och rätt att få betalt. Utövarna av musiken är artisterna och musikerna som framför verket. SAMI står för: Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation.

Upphovsrättslig ersättning måste betalas till både SAMI och STIM, eftersom musik är upphovsrättsligt skyddad enligt lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Den som spelar musik offentligt, på tv, radio eller liknande måste alltså betala för det och detta gäller alla typer av verksamheter.

 

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Patent, mönsterskydd och upphovsrätt är immateriella rättigheter.

 

Skribent: Företaagsforumet.