BolagsrättJuridik

Frågor styrelseledamöter och VD inte får bestämma om

Det finns några frågor styrelseledamöter och VD inte får bestämma om, eftersom det uppstår en situation som är jävig. Jäv innebär att en person är partisk i ett beslutsfattande eller att det föreligger omständigheter som kan rubba förtroendet för personens opartiskhet. För att en person ska anses vara jävig, behöver denne alltså inte i praktiken vara opartisk, utan det är tillräckligt att misstanke om eventuell opartiskhet föreligger.

Aktiebolagslagen innehåller dock undantag från reglerna om styrelsejäv. Ett utav undantagen gäller de fall då styrelseledamoten äger samtliga aktierna i aktiebolaget. Då anses det inte föreligga någon jävsgrund, eftersom styrelseledamotens intresse är detsamma som bolagets intresse och aktieägarnas intresse. Nedan jävsbegränsningar gäller för aktiebolag vars styrelse består av fler än den person som äger samtliga aktierna i bolaget.

 

Frågor styrelseledamöter och VD inte får bestämma om 

När en styrelseledamot deltar på ett styrelsemöte där det ska fattas beslut kring ett ärende som styrelseledamoten är jävig i, räknar man inte personen som närvarande under mötet. Några frågor styrelseledamöter och VD inte får vara med och bestämma om är följande: 

När det gäller avtal mellan styrelseledamoten/VD och företaget. Då får inte personen det berör fatta beslut eller handlägga frågan. 

Om styrelseledamoten/VD har en intresse som anses vara väsentligt och företaget ska sluta avtal med en tredje part gällande frågan. 

Så kallat ställföreträdarjäv föreligger om styrelseledamoten/VD ingår avtal mellan företaget och en annan juridisk person som styrelseledamoten/VD:n får företräda ensam, eller tillsammans med någon annan.

 

Fler begränsningar för styrelseordförande och VD

I publika företag får inte samma person vara styrelseordförande och VD. Dessutom måste styrelsen i publika företag, utse VD för företaget. VD har rätt att sköta den löpande förvaltningen. Däremot skiljer sig definitionen av vad den löpande förvaltningen innebär för något, beroende på storleken på företaget. Kort sagt handlar det inte om sådant som har för stor betydelse för företaget. 

Den som är VD och styrelseledamot ska bli registrerad hos Bolagsverket.

 

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Minsta antal styrelsemedlemmar i aktiebolag.

Personligt ansvar som styrelseledamot.

Hur blir nya lagar stiftade i Sverige?

Skribent: Företagsforumet.

Fler inlägg om juridik

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: