Vad är befogenhet och behörighet?

Det är viktigt att känna till vad befogenhet och behörighet är för något och vad skillnaden är mellan befogenhet och behörighet. Dessa är två viktiga begrepp, särskilt inom juridikens område. Behörighet och befogenhet handlar kort sagt om vad en person kan göra, respektive får göra. 

 

Vad är befogenhet och behörighet?

Vad en person kan göra, är reglerat av behörighet. Behörighet utgör den första yttersta gränsen för de rättigheterna en person har och vad personen kan göra. 

Vad en person får göra, är reglerat av befogenhet. Befogenhet utgör den andra gränsen, som ligger inom gränsen för behörigheten, och avgör vad personen får göra, inom den första gränsen. 

Genom en fullmakt eller ställningsfullmakt, exempelvis genom sin anställning, kan en person få olika behörigheter respektive befogenheter. En anställd person i en butik, har genom sin anställning en så kallad ställningsfullmakt, och får sälja produkter från butiken till kunder. Däremot har en anställd person normalt inte rätt att ingå andra typer av avtal som binder företaget till avtalen. 

Vad är befogenhet och behörighet företagsforumet

Exempel på behörighet och befogenhet

Emil har fått en fullmakt från sin mamma. Av fullmakten framgår det att Emil får behörighet att köpa en bil till mamman. Behörigheten har dock blivit begränsad, på så sätt att det framgår i fullmakten att priset för bilen inte får överstiga 20 000 kronor. 

Om Emil köper en moped istället för en bil, har han överskridit sin behörighet. Emil har nämligen inte fått behörighet att köpa något annat än en bil. 

Om Emil köper en bil, som är dyrare än 20 000 kronor, har han överskridit sin befogenhet. Enligt fullmakten får han bara köpa en bil för högst 20 000 kronor och genom att överskrida summan, överskrider han sin befogenhet.

www.DigitalaJuristerna.se framgår mycket information om avtalsrätt som är ett viktigt område för företag. Eftersom företag ofta ingår avtal regelbundet, är det bra att känna till vilka regler som gäller. 

Skribent: Företagsforumet.

Fler inlägg om avtalsrätt

Forumet kan du som medlem ställa frågor och kommentera, men även diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter. Dessutom finns en grupp på LinkedIn som du är välkommen att bli medlem i. 

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: