Betydelsen av tidigare domstolsavgöranden i avtalsrätt

Betydelsen av tidigare domstolsavgöranden i avtalsrätt som är vägledande är stor, eftersom det finns mycket som inte är reglerat i lagen. Med tanke på att avtalslagen är över 100 år gammal, finns det en del som behöver bli kompletterat och anpassat till dagens samhälle. Inom juridiken kallas tidigare specifika vägledande domstolsavgöranden från Högsta domstolen för prejudikat, men praxis är när det finns flera prejudikat inom ett visst sammanhang. 

 

Betydelsen av tidigare domstolsavgöranden i avtalsrätt 

Det finns en del experter som tycker att avtalslagen kan bli reformerad och uppdaterad, medan andra tycker att den fungerar bra. Dessutom menar många att det är bättre med praxis och prejudikat, istället för att uppdatera eller ändra lagen. 

Inom svensk rätt, spelar praxis och prejudikat en viktig roll. Det är en egen rättskälla i svensk rätt. Andra rättskällor är exempelvis lagtext, förarbeten och doktrin. Doktrin är den juridiska litteraturen, som blir författad av så kallade rättsvetare. Det kan vara jurister eller advokater som skriver doktrin. Domstolar kan söka vägledning i hur de bör döma i tidigare domstolsavgöranden, men även i andra rättskällor såsom doktrin.

 

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Kombinera förköpsförbehåll med hembudsförbehåll i bolagsordningen.

Information om vilka som kan ingå avtal i Sverige.

Hur blir nya lagar stiftade i Sverige?

Skribent: Företagsforumet.

 

Fler inlägg om juridik

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: