BolagsrättJuridik

Solidariskt ansvar i handelsbolag eller aktiebolag

En vanlig fråga som många blivande företagare undrar är om det råder solidariskt ansvar i handelsbolag eller aktiebolag. Handelsbolag och aktiebolag är båda juridiska personer och två olika bolagsformer som är vanliga i Sverige. En stor skillnad mellan båda bolagsformerna är att ett handelsbolag alltid består av minst två delägare, medan det går att vara ensam ägare i ett aktiebolag. Däremot kan inte en styrelse i ett aktiebolag bestå av endast en person. Den minsta möjliga styrelsen i ett aktiebolag är en styrelseledamot och en styrelsesuppleant (reserv). 

 

Solidariskt ansvar i handelsbolag eller aktiebolag 

Det råder normalt solidariskt ansvar i handelsbolag, men inte aktiebolag. Båda är alltså juridiska personer men när det gäller ansvaret, skiljer det sig åt. I ett aktiebolag kan däremot styrelsen bli personligt ansvariga för exempelvis obetalda skatter och avgifter.

I ett handelsbolag är det bolagsmännen (delägarna) som blir personligt ovh solidariskt ansvariga för att betala handelsbolagets skulder. Med andra ord kan en borgenär som företaget har en skuld till, kräva återbetalning från någon av delägarna direkt när inte företaget kan betala. Solidariskt ansvar innebär att betalningskrav kan bli riktat mot en bolagsman som ansvarar för att betala allt, men att denne sedan i sin tur kan kräva de övriga bolagsmännen på delar av skulden. Bolagsmännen delar normalt på ansvaret och ska betala lika stora delar av skulderna. Inom juridiken är det kallat att de solidariskt ansvariga svarar för en skuld ”alla för en och en för alla”.

Det är möjligt att delägarna i ett handelsbolag ingår ett avtal med varandra om vem som ska betala en större del av skulderna. Däremot gäller inte detta avtal gentemot borgenärerna, som har rätt att kräva hela skulden direkt från enbart en utav delägarna. Istället handlar den interna uppgörelsen eller avtalet mellan delägarna om hur betalningen internt mellan parterna ska bli uppdelad. 

 

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Utse styrelseordförande och VD i aktiebolag.

Kombinera förköpsförbehåll med hembudsförbehåll i bolagsordningen.

Skribent: Företagsforumet.

 

Fler inlägg om juridik

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: