Konsekvens av slarvfel i ordalydelsen i avtal

Det är många som undrar om det uppstår en konsekvens av slarvfel i ordalydelsen i avtal. Den gemensamma partsviljan spelar vid sådana fall en viktig roll vid avtalstolkningen. I ett avtal kan det hända att ett slarvfel uppstår, genom att exempelvis skriva en bokstav fel, som ändrar betydelsen av ordet. Däremot har den gemensamma partsviljan och gemensamma åsikter en betydelse, även om ordalydelsen och texten i avtalet avviker från åsikten. 

 

Konsekvens av slarvfel i ordalydelsen i avtal 

Nedan kan du läsa om ett praktiskt exempel på hur slarvfel i ordalydelsen i avtal kan ske, men att det är tydligt att parterna har en avsikt att ingå avtal med varandra och att ett slarvfel legat till grund för felet i avtalet. 

En fältsäljare knackar dörr och försöker sälja försäkringar som täcker inbrott. En husägare tackar ja till erbjudandet och skriver under avtalet med säljaren som har behörighet att ingå avtal med kunder. Husägaren har nyligen flyttat in och råkar därför skriva fel husnummer av misstag. Däremot ville personen ingå avtalet och deras gemensamma vilja var att ingå avtalet. Avtalet kan därmed ändå anses vara giltigt, och behöver inte nödvändigtvis bli ogiltigförklarat enbart på grund av felskrivningen. 

Felskrivningar och så kallade förklaringsmisstag i avtal är reglerade i avtalslagen.

 

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Kombinera förköpsförbehåll med hembudsförbehåll i bolagsordningen.

Information om vilka som kan ingå avtal i Sverige.

Vanliga allmänna avtalsrättsliga principer.

Reformera och uppdatera avtalslagen.

Konkurrensförbud i avtal.

Skribent: Företagsforumet.

Fler inlägg om juridik

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: