Företag som säljer en kombination av varor och tjänster

Det är vanligt med företag som säljer en kombination av varor och tjänster. Ett praktiskt exempel är när en person köper en mobiltelefon med ett bindande abonnemang som gäller minst 12 månader. Produkten i detta fall är mobiltelefonen och tjänsten är abonnemanget. Ett annat exempel är företag som säljer bilar med tillhörande försäkring.

Det finns också företag som har små marginaler på sina produkter och istället tjänar mest pengar på de tillhörande tjänsterna som företaget säljer. I vissa fall kan det vara för att ha billigare produkter än sina konkurrenter. Detta för att locka kunderna och därefter satsa på merförsäljning av tjänster för att höja vinsten. Denna strategi går att använda även om ett företag enbart säljer produkter, eller tjänster. Exempelvis kan ett företag locka kunder med att ha vissa specifika varor billiga, och att planera till exempel butiken eller webbutiken på ett sätt så att kunderna förmodligen köper fler saker. 

 

Fördelar för företag som säljer en kombination av varor & tjänster 

Företag som säljer en kombination av varor och tjänster kan öka sina intäkter. Dessutom kan det vara ett sätt att skapa ett bättre kundvärde. Genom att sälja en produkt med tillhörande tjänster, går det alltså att utöka sitt utbud. En bra utgångspunkt är att tjänsten ska skapa ett mervärde för kunden, samtidigt som det genererar mer intäkter för företaget. Dessutom kan bra service vara en avgörande faktor till varför en kund väljer ett visst företag, eftersom det ger också bidrar till ett visst mervärde. Det är därför många företag som satsar mycket på att ha en bra service och att vara tillgänglig för sina kunder med exempelvis en bra kundtjänst. 

Det finns företag som säljer produkter och istället för att själva sälja kompletterande tjänster, kan de samarbeta med andra företag som gör det. För mindre företag kan det vara svårt i vissa fall att ha resurserna till att göra både och. Därför kan det vara en anledning till att samarbeta med andra företag som kan erbjuda kompletterande varor eller tjänster.

Som företagare är det bra att ha långsiktiga planer. En av planerna för en startup, kan vara att sälja kompletterande tjänster till sin produkt i framtiden. Genom att samarbeta med företag som säljer kompletterande produkter eller tjänster, går det också att skapa ett visst mervärde. Det är inte heller ovanligt att företaget får en så kallad ”kick back” om kunden köper något från en samarbetspartner från företaget eller annan form av rabatt.

 

Mer information 

Här kan du läsa mer om:

Molntjänster är bra för småföretag.

Fyra vanliga steg i marknadsföring.

Skribent: Företagsforumet. 

Fler inlägg om företagande

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: