EkonomiRedovisning

Tre viktiga finansiella rapporter inom redovisning

Här är tre viktiga finansiella rapporter inom redovisning som är bra att kunna grundläggande information om som företagare. Dessa tre finansiella rapporter (kassaflödesanalys, resultaträkning och balansräkning), har en koppling till redovisningsprocessen. Redovisning är ett viktigt område för företagare eftersom ett företag enligt lag, måste sköta sin redovisning. Genom nedan finansiella rapporterna är det möjligt att få en översikt och bild över hur verkligheten ser ut.

 

Tre viktiga finansiella rapporter inom redovisning

Kassaflödesanalys 

Inbetalningar – utbetalningar = årets kassaflöde 

Genom att göra en kassaflödesanalys, går det att se vilka in- och utbetalningar som företaget haft under året. Det är enbart en del av företagen i Sverige som enligt lag måste göra en kassaflödesanalys, men det är positivt för alla företag att göra det, för att få en översikt av in- och utbetalningar. Med andra ord visar en kassaflödesanalys transaktionerna under ett år. 

Resultaträkning 

Intäkter – Kostnader = årets resultat 

En resultaträkning är en rapport som visar intäkter och kostnader som ett företag har. Många tycker att en kassaflödesanalys är enklare att gör än resultaträkningar. Anledningen är att en resultaträkning kräver en periodisering, vilket inte en kassaflödesanalys behöver. Genom en resultaträkning är det möjligt att beräkna årets resultat för verksamheten.

Balansräkning 

Genom en balansräkning, kan man se den finansiella ställningen företaget har under en tidpunkt. Genom balansräkningen, går det bland annat att se hur situationen ser ut hos företaget under den sista dagen på året (utgående balansräkning). Mer specifikt innehåller en balansräkning information om de tillgångar, eget kapital och skulder som företaget har vid en specifik tidpunkt. 

 

Mer information 

Här kan du läsa mer om: 

De olika stegen i redovisningsprocessen.

Gör din redovisning så effektiv som möjligt.

Skribent: Företagsforumet.

Läs fler inlägg om redovisning

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: