Livscykelanalys – Life Cycle Assessment

Ett bra verktyg som företag kan använda för att bedöma miljöpåverkan i en produkt, är att göra en livscykelanalys. En livscykelanalys (LCA), på engelska kallad för ”Life Cycle Assessment”, är en metod som kan bli använd för att se en helhetsbild av vilken påverkan en produkt har på miljön. Med livscykel i en produkt, menar man vägen från råvaruutvinning till avfallshantering.

Exempelvis sker det oftast flera transporter i en distributionskedja. Råvaran måste bli transporterad till en tillverkare, därifrån till en grossist, till en återförsäljare och sedan kunden. I vissa fall är det fler led från råvaruutvinning till kund eller avfallshantering och i andra fall färre.

Här kan du läsa mer om distributionskedjan

 

Livscykelanalys

Det kan vara bra att analysera vilket eller vilka av leden i produktionskedjan som påverkar miljön värst och satsa på en förbättring. Även fast en produkt är gjord av ett miljövänligt material, kan processen från råvaruutvinning till avfallshantering vara dålig för miljön. Det kan vara bra att veta både som konsument och som företagare. 

Företag kan se över sin process och hur eventuella leverantörer och samarbetspartners arbetar, för att se om något kan bli bättre miljömässigt. Livscykelanalyser är vanligt förekommande hos företag idag, då miljömedvetenheten hos både konsumenter och företag ökar. 

 

Gör en livscykelanalys 

Du kan göra en livscykelanalys genom att välja en viss produkt och börja söka information om produkten. Exempelvis information om vem som tillverkar den, vart den tillverkas och med vilka material.

Därefter kan du analysera de olika delarna av produktionens livscykel och deras respektive miljöpåverkan. Till exempel genom att försöka ta reda på i vilket stadie mest vatten blir använt, eller mest kemikalier.

Det är också bra att analysera hur transporten av produkten sker, mellan vilka länder, genom vilket transportmedel och vilken av transportsträckorna samt vilket färdmedel som genererar mest koldioxidutsläpp.

Dessutom kan det vara bra att ta reda på i vilken del av produktens livscykel som mest energi går åt samt mest utsläpp i luft, vatten och mark.

När du har gjort en livscykelanalys, kan du fundera över om det finns sätt att göra det mer miljövänligt genom olika typer av förändringar.

Företag har ett samhällsansvar och därför är det bra för företag att arbeta med frågor som rör deras påverkan på människor, miljö och samhälle i stort.

 

Livscykelanalys

Läs fler inlägg om ekonomi

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: