PLC visar livscykeln för en produkt

Produktlivscykeln, PLC, visar livscykeln för en produkt. Genom denna modell är det möjligt att analysera vad som sker från det att produkten blir lanserad, fram till att den inte längre ingår i sortimentet. 

Det är bra för företag och företagare som säljer produkter att känna till denna modell om PLC, som visar livscykeln för en produkt genom de olika faserna som en produkt normalt går igenom.  

 

PLC visar livscykeln för en produkt genom följande fyra faser

Introduktionsfasen

I denna fasen ska företaget fokusera på att introducera produkten till marknaden. Dessutom bör företaget fokusera på att skapa medvetenhet hos målgruppen om att produkten existerar. Exempelvis kan det ske genom att erbjuda marknaden information om produktens grundläggande funktion och att visuellt förmedla produktens utseende.

 

Tillväxtfasen

I denna fasen ska målgruppen för produkten bli breddad. Det kan exempelvis ske genom att skapa ett större intresse för produkten för den större målgruppen. Dessutom kan produkten i samband med tillväxtfasen behöva bli utvecklad. Erbjudandet kan även behöva bli justerat i syfte att bli utökat till en bredare målgrupp.

 

Mognadsfasen

Vid mognadsfasen ska företaget kommunicera fördelar och skillnader med företaget och produkten ifråga, jämfört med eventuella konkurrenter. Exempelvis är det i denna fasen viktigt att diversifiera produkten från andra liknande produkter på marknaden.

 

Avtagandefasen

Vid denna fasen ska företaget göra sitt yttersta för att behålla kunderna som är mest lojala. Dessutom bör företaget även genomföra rensning av sortimentet, för att försöka sälja slut på allt lager. I denna fasen kan det hända att produkten blir utslagen av andra konkurrerande aktörer på marknaden.

PLC Produktlivscykeln

Mer infomation

Företag som säljer produkter kan ha stor nytta av att känna till PLC som visar livscykeln för en produkt. Men det är även bra att analysera även interna svagheter och styrkor, vilket kan ske genom bland annat en SWOT-analys.

Här kan du läsa mer om en SWOT-analys.

Genom en så kallad PEST-analys kan du även analysera de externa möjligheterna och hoten som framgår av SWOT-analysen. 

Här kan du läsa mer om PEST-analys.

Skribent: Företagsforumet.

Läs fler inlägg om ekonomi

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: