SWOT analys – interna styrkor och svagheter

Ett företag kan analysera sina interna styrkor och svagheter samt externa möjligheter och hot genom en så kallad SWOT-analys. Genom analysens resultat kan man se vad som behöver bli förbättrat avseende de interna svagheterna och vad som är bra enligt de interna styrkorna. Dessutom är det möjligt att se vilka externa hot och möjligheter företaget har.

 

SWOT analys

Styrkor (Strengths)

Ett företag kan ha olika styrkor. Exempelvis är det en styrka att ha ett starkt varumärke eller att vara marknadsledande. Om företaget har tillgång till många typer av resurser, utgör det också en styrka. Dessutom innebär hög kompetens inom personalen och medarbetare en viktig styrka som är bra att ha. Nöjda kunder och bra referenser är också en styrka samt att företaget har korta beslutvägar och kan ta beslut snabbt. 

 

Svagheter (Weaknesses)

Ett företag kan ha olika svagheter, exempelvis att företaget har dålig likviditet och ekonomi och innehar mycket resurser, särkilt med avseende på teknik, utveckling och kapital. En svaghet kan även vara om företaget är geografiskt knuten till en viss specifik plats och att företaget är beroende av försäljningen från den platsen. Genom att bli mer digital, kan denna typen av svaghet reduceras. 

 

Möjligheter (Opportunities)

Möjligheterna som ett företag har kan bestå av olika saker. Exempelvis kanske en möjlighet bestå i att företaget kan öka sin tillverkning och produktion eller möjlighet att sänka sina kostnader. Det kan även handla om möjligheter till internationell expansion, omstrukturering och introducering av nya tjänster Eller produkter.

 

Hot (Threats)

Ett företag kan ha flera olika externa hot och exempelvis utgör konkurrenter ett sådant externt hot. Om ett företag säljer produkter om inte är hälsosamma, kan även kunderna ökade hälsomedvetenhet utgöra ett hot. 

SWOT analys

Analysera risker

När ett företag genomför sin SWOT-analys, är det viktigt att analysera resultatet utifrån de risker det innebär. Om risken är stor, bör företaget fundera över att justera sin strategi och anpassa sig bättre efter vad marknaden efterfrågar. 

Ett företag kan även bli analyserat utifrån den så kallade PEST-analysen, vilket innebär en omvärldsanalys av de externa faktorerna i en SWOT-analys, nämligen externa möjligheter och hot.

Här kan du läsa mer om PEST-analys.

 

Skribent: Företagsforumet.

Läs fler inlägg om ekonomi

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: