PEST-analys – Omvärldsanalys av risker

Här kan du läsa en sammanfattning av en PEST-analys. Genom analysen, kan företag identifiera mikrofaktorer som påverkar eller kan påverka ett företag. En PEST-analys är en modell som är användbar för att studera de externa faktorerna i en SWOT-analys: externa möjligheter och hot. Genom en PEST-analys kan man göra en omvärldsanalys av risker.

Det är en strategisk analysmodell för att studera de fyra makrovariablerna: politiska, ekonomiska, sociala och teknologiska faktorer. Denna modellen kan bli använd för att analysera de mikrofaktorer som påverkar ett företag. I detta fall är mikrofaktorer sådana som inte kan bli påverkade av den enskilda individen eller det enskilda företaget. 

 

PEST-analys

Politiska faktorer som påverkar företag är bland annat länders politiska stabilitet, skatteregler, handels- och anställningsregler. Med andra ord, inflytandet av staten i affärsmiljön. Om ett företag exempelvis säljer drycker med socker, kan företaget bli berört av höjd sockerskatt. Det kan i sin tur innebära att företaget måste höja sina priser, eftersom marginalerna minskar, vilket påverkar slutkonsumenten. 

Ekonomiska faktorer som har en påverkan på ett företag, utgörs av exempelvis ett lands ekonomiska situation, tillväxt, inflation, räntor och valutavärde. Om exempelvis inflationen ökar i Sverige, kan det innebära att företag måste höja sina priser och anpassa dem till inflationstakten. Konsekvensen blir då att produkten/tjänsten blir dyrare. Lågkonjunktur innebär att ett lands ekonomi går dåligt, vilket resulterar i att människor förlorar sina arbeten, att företagen minskar sin produktion och att människor får lägre löner. Detta påverkar konsumtionen i landet negativt, eftersom personer konsumerar mindre under en lågkonjunktur. En lågkonjunktur kan även innebära att människor blir mindre köpvilliga av produkter som inte är nödvändiga. 

Sociokulturella faktorer omfattar både sociala och kulturella faktorer, där bland annat utbildning, säkerhet, hälsomedvetenhet och modetrender utgör viktiga faktorer som påverkar företag. I ett land där hälsomedvetenheten är hög, kan det vara svårt att sälja något som är ”onyttigt”. Det kan vara positivt för företaget som kan behöva anpassa produkterna efter de sociala och kulturella faktorerna, så som hälsomedvetenhet, vilket gör att man kan utöka sitt sortiment. 

Teknologiska faktorer utgörs av exempelvis forskning, utveckling och automatisering, vilka påverkar företag. I de allra flesta branscher, sker nya innovation och utveckling inom teknologi. Det är bra för företag att anpassa sig till den teknologiska utvecklingen och använda redskap som det medför. Internet har gett företag stora möjligheter att kunna sälja sina produkter till personer i andra städer/länder och kunna marknadsföra sig på ett effektivt sätt till en bredare målgrupp, genom exempelvis sociala medier. 

 

SWOT-analys

Genom en SWOT-analys kan du analysera företagets interna styrkor (Strengths) och svagheter (Weaknesses), samt externa möjligheter (Opportunities) och hot (Threats).

Här kan du läsa mer om SWOT-analys.

 

PEST-analys

Skribent: Företagsforumet.

Läs fler inlägg om ekonomi

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: