Mintzbergs 5p strategi

Professor Henry Mintzberg har skapat en modell, Mintzbergs 5p strategi, för att analysera ett företags strategi utifrån olika perspektiv. Enligt Mintzberg är det svårt att få en strategi rätt och att det kräver mycket planering och tid. Mintzberg har därför skapat modellen med 5 olika perspektiv som företag kan se på sin strategi. Varje ”P” belyser vad strategi är, från olika synvinklar. Tanken är att genom att analysera sitt företags strategi från olika perspektiv, får man en mer robust och hållbar strategi.

 

Mintzbergs 5p strategi 

Plan (Plan) 

Varje strategi har en plan. En bra strategi behöver ha en plan och väg att följa eller vägledningar som företaget ska följa för att nå sitt mål. Syftet med planen, är att företaget ska ta sig från där det befinner sig just nu, till vart man vill att företaget ska vara. När ett företag ska bestämma strategi, är det vanligt att ha en plan.

Innan några åtgärder vidtas, är det viktigt att ha en plan och att se till att den blir följd kontinuerligt. En plan ger också chefer bättre möjligheter att förmedla planen till sitt team och att arbeta mot ett gemensamt slutresultat.

Modeller som kan hjälpa vid planeringen är en PEST-analys och SWOT-analys. 

Här kan du läsa mer om en SWOT-analys.

 

Metod (Ploy)

Varje strategi har en metod. Exempelvis är en metod att vara smartare än sina konkurrenter, genom att bland annat sänka priserna för att pressa konkurrenterna. Det kan också ske genom att ansöka om patent eller inneha andra fördelar som konkurrenterna inte har. Det är ofta en kortsiktig lösning. Däremot är det inte bra att fokusera allt för mycket på sina konkurrenter, eftersom man kan tappa fokus på sin egna strategi. 

 

Mönster (Pattern)

Varje strategi har ett mönster. För att uppnå sin strategi, räcker det inte med att ha en plan eller metod. Företaget måste också utföra planen i praktiken.

Företagare måste analysera sitt och företagets beteende och hur man arbetar dagligen. På så sätt kan man se vad som behöver ändras, för att företaget ska uppnå strategin.

Det är bra att analysera olika interna mönster inom företaget, exempelvis bland anställda eller hur beslut blir tagna inom organisationen. Genom att bli mer medveten om mönster inom sin organisation, kan styrkorna i de olika mönstren bli utvecklade och svagheterna minskade.

Det handlar om att analysera det tidigare mönstret och se vad som har fungerat och vad som har gått mindre bra. Analysen är viktig för att ändra mönster och förbättra mönster i sin strategi.

 

Position (Position)

Varje strategi har en position. Det handlar om positionen gentemot sina konkurrenter och hur företaget vill att andra uppfattar företagets identitet.

Med andra ord kan en position vara att företaget konkurrerar med lägre priser, bättre service eller bättre produkt eller liknande. Det är bra att känna till företagets position för att därefter bestämma strategin och kunna veta hur företaget ska ta fler marknadsandelar i branschen. 

Exempel på verktyg att använda för att analysera sitt företags position är PEST-analys och Porters diamant modell.

Här kan du läsa mer om PEST-analys.

 

Perspektiv (Perspective)

Varje strategi har ett perspektiv. När man analyserar företagets position, analyserar man strategin gentemot företagets konkurrenter och externa faktorer. Medan perspektiv handlar om att analysera mycket internt och hur andra uppfattar företaget och dess image. Exempelvis hur företaget behöver utveckla eller förändra sin organisation och organisationskultur. Perspektivet utgår från hur du ser på marknaden och hur du tror att marknaden vill att det ska vara, för att få bästa möjliga resultat. Det är det större perspektivet som är i sikte. Exempelvis är det även viktigt att känna till hur anställda, konkurrenter och kunder uppfattar företaget.

Här kan du läsa mer om skillnaden mellan identitet, profil och image.

 

Mintzbergs 5p strategi

Skribent: Företagsforumet.

Läs fler inlägg om ekonomi

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: