Skillnaden mellan en formell och informell struktur

Skillnaden mellan en formell och informell struktur är bra att känna till som företagare och om man är intresserad av strukturer i organisationer. Dessutom är det till och med många forskare som menar att skillnaden mellan en grupp och organisation, är formalisering åtminstone till en viss grad. 

Det är vanligt att företag har ett organisationssystem, framförallt större företag där man har en hierarki. 

 

Skillnaden mellan en formell och informell struktur 

En formell struktur är präglad av exempelvis regler som är skriftliga, organsiationsplaner eller att det kan finnas avtal mellan parterna. Däremot behöver inte reglerna vara nedskrivna för att det ska vara en formell struktur. Det kan vara så att något genom sedvänja eller tradition skapar en formell struktur inom det specifika området, som blir taget för givet av de som arbetar. De formella strukturerna handlar kort sagt om de huvudsakliga reglerna som gäller inom en organisation och att fungera som ett styrmedel för olika arbetsprocesser.

Några exempel på olika typer av formella strukturer i organisationer är den enkla strukturen, divisionaliserade formen och en professionell byråkrati. 

En informell struktur, kan gå emot regler som faller inom en formell struktur, och blir formad naturligt. Exempelvis genom att en mindre grupp individer kommer väldigt bra överens. Till exempel kan en grupp individer skapa en informell struktur, genom att de ingår i ett gemensamt socialt nätverk. Ofta blir sådana informella strukturer skapade om individerna har behov som inte blir tillgodosedda genom de formella strukturerna inom organisationen.

Informell struktur har haft en viktig roll inom empirisk forskning. Kort sagt kan man säga att vi människor har ett behov av att socialisera oss, vilket ett formellt system inte alltid kan uppfylla. Att bli uppmuntrad, erkänd eller få social kontakt med andra människor är en vanlig del av oss människor. Detta är något som en informell struktur kan tillgodose. 

 

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Hierarki och nätverk inom organisationsstruktur.

Olika typer av formella strukturer i organisationer.

Mintzbergs konfigurationer – Organisationsteori.

 

Skribent: Företagsforumet

Läs fler inlägg om organisation

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: