Hierarki och nätverk inom organisationsstruktur

Hierarki och nätverk är två vanliga begrepp inom organisationsstruktur som kan vara bra att känna till.

 

Hierarki och nätverk inom organisationsstruktur

I mindre företag och organisationer, finns ofta en enkel form av hierarki, där ägaren arbetar ”på plats” och koordineringen sker spontant. Detta är även kallat för den enkla strukturen.

När ett företag växer, blir även ett hierarkiskt system utvecklat, som främst avser befogenheter och rätten att fatta beslut. Ofta blir arbetsuppgifter då uppdelade från ledningen till personer i olika chefspositioner, som i sin tur delegerar arbetsuppgifterna vidare till andra medarbetare. Här kan du läsa mer om organisation inom företag.

Professorn Henry Mintzberg har skrivit om några andra typer av formella strukturer i organisationer och företag. Exempelvis den divisionaliserade formen, professionell byråkrati, maskinbyråkrati, adhocrati och den missionerande organsationen. Här kan du läsa mer om de olika formella strukturerna i organisationer. 

 

Nätverk

Nätverk kan ha en stor betydelse i arbetssammanhang, både som företagare och anställd. Stora företag har mer resurser än mindre företag och kan exempelvis köpa de bästa experterna som även kan ingå i nationella/internationella nätverk. Däremot finns det olika stödformer från det offentliga samt privata aktörer, som kan hjälpa småföretag med samarbeten och nätverkande. 

Idag går det att nätverka på egen hand genom sociala medier och andra plattformar på internet. Detta gör det möjligt för personer att nätverka, utan att behöva befinna sig på samma geografiska plats. 

Generellt ger nätverksbegreppet möjlighet att jämföra och studera olika organisationers förhållanden mellan varandra och placering i ett större samhällsmönster. Goda förbindelser med andra organisationer i nätverket utgör viktiga resurser, som kan bli vidareutvecklade till ett samarbete inom exempelvis gemensamma intressen. Sådana utvecklingsprocesser sker över tid och kräver förmåga till organisatoriskt lärande samt nytänkande. 

 

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Mintzbergs konfigurationer – Organisationsteori.

Olika typer av formella strukturer i organisationer.

 

Skribent: Företagsforumet.

Läs fler inlägg om ekonomi

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: