Anläggningstillgångar och förbrukningsinventarier

Anläggningstillgångar och förbrukningsinventarier är två typer av inventarier som är vanligt förekommande inom företag. Anläggningstillgångar har en förväntad livslängd på minst tre år och genomgår avskrivningar i bokföringen. Förbrukningsinventarier är inventarier av mindre värde, som skrivs av samma år som inköpsåret. Båda dessa typer av inventarier är sådana som är avsedda att bli använda internt inom verksamheten.

 

Anläggningstillgångar och förbrukningsinventarier

En anläggningstillgång genomgår årliga avskrivningar i företagets bokföring. Förbrukningsinventarier blir bokförd som en kostnad direkt i samband med köp och har ett maxvärde på ca 22 000 kronor. Detta belopp motsvarar ungefär ett halvt prisbasbelopp enligt Socialförsäkringsbalken. År 2020 är ett prisbasbelopp 47 300 kr och värdet på en förbrukningsinventarie måsta vara lägre än ett halvt prisbasbelopp.

Tillgångar i ett företag, som är avsedda för användning under en längre tid, är kallade för inventarier. Exempelvis är följande vanliga inventarier: maskiner, möbler, bilar, skåp och datorer. Syftet ska vara att företaget avser använda inventarierna stadigvarande i verksamheten.

Anläggningstillgångar och förbrukningsinventarier skiljer sig från lagertillgångar, som är avsedda att bli förbrukade eller sålda ofta inom ett år. Kapitaltillgångar är tillgångar som exempelvis är till för att generera vinster och andra långsiktiga mål. Exempelvis är maskiner, byggnader, fastigheter m.m.

 

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Vad är omsättningshastighet för lager?

Skillnaden mellan direkt och indirekt kostnad.

Grundläggande om bokföring.

 

Skribent: Företagsforumet.

Läs fler inlägg om ekonomi

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: