JuridikKöprätt

Sälja något i befintligt skick

Att sälja något i befintligt skick innebär att säljaren friskriver sig från ansvar för eventuella fel och brister på varan. Det är vanligt att sälja begagnade varor i befintligt skick. Detta utgör en typ av friskrivning och ansvarsbegränsning för säljaren. Friskrivningen innebär att varan blir såld i det skick varan är i vid köptillfället.

 

Att sälja något i befintligt skick innebär en friskrivning och ansvarsbegränsning för säljaren

”Befintligt skick” är en juridisk term och ett avtalsvillkor som innebär en friskrivning och ansvarsbegränsning för säljaren. Friskrivningen innebär att köparen kan räkna med att varan inte är felfri. Detta innebär att köparen normalt inte kan klaga på upptäckta fel efter köpet. För att denna typen av friskrivning och ansvarsbegränsning ska gälla för säljaren, måste det framgå i avtalet eller annonsen. Detta gäller eftersom det utgör ett avtalsvillkor.

”Befintlig skick” innebär även att köparen är ansvarig för att noga undersöka varan innan den blir köpt, eftersom köparen inte kommer att ha stora möjligheter att reklamera upptäckta fel eller brister efter köpet. Att en vara blir såld i befintligt skick, innebär en indikation på att varan inte är helt felfri. Den är inte att anse som att vara i nyskick och det kan därmed förekomma brister av olika slag. Köparen av en vara som blivit såld i befintligt skick bör därför noga undersöka varan före köpet.

Om köparen upptäcker fel eller brist före köpet, kan parterna förhandla om åtgärder. Exempelvis prisavdrag, avhjälpande eller annan åtgärd.

 

Begagnade bilar som säjs i befintligt skick

Begagnade bilar är exempel på något som blir sålt i befintligt skick. Köparen bör då kunna räkna med att det förekommer brister på bilen, exempelvis repor, rost och liknande. Om bilen däremot är i sämre skick än vad köparen kunnat förutsätta, kan bilen enligt köplagen eller konsumentköplagen ändå bli betraktad som felaktig. Då kan köparen ha rätt till prisavdrag, begära avhjälpande eller häva köpet.

Här kan du läsa mer om skillnaden mellan köplagen och konsumentköplagen.

 

Skribent: Företagsforumet.

Läs fler inlägg om juridik

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: