JuridikLagar

Uppkomst av immaterialrätt för företag/privatpersoner

Uppkomst av immaterialrätt för företag/privatpersoner varierar beroende på objektet. I vissa fall sker det i samband med registrering och i andra fall uppkommer det automatiskt när det blir skapat. Exempelvis uppkommer upphovsrätt vid skapandet av en text eller en bild automatiskt. Till skillnad från ett patent eller mönsterskydd som ska bli registrerat för att gälla. 

 

Uppkomst av immaterialrätt för företag/privatpersoner

Oftast måste något som ska bli ett skyddsobjekt skilja sig tillräckligt mycket från liknande objekt. Med andra ord måste det finnas en viss typ av originalitet för upphovsrätt, medan det måste finnas en viss typ av uppfinningshöjd för att få patent. Dessutom måste det finnas så kallad särskiljningsförmåga för att man ska få ett designskydd.  

Observera att det inte går att skydda funktionen i en produkt genom mönsterskydd, varumärkesrätt eller upphovrätt. 

Det är inte tillåtet för ett företag att exempelvis ta bilder från Google och använda i sin marknadsföring, eftersom de kan vara upphovsrättsligt skyddade. Dessutom är det inte tillåtet att kopiera in texter på sin hemsida från konkurrenter. Detta är exempel på immateriella rättigheter/upphovsrätt som uppkommer automatiskt och alltså inte genom exempelvis registrering. Upphovsrätt gäller i 70 år efter personen avlider och dessutom går det att ärva upphovsrätt. 

 

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Vad är ett varumärke?

Varumärken som inte kan bli registrerade.

Patent, mönsterskydd och upphovsrätt är immateriella rättigheter.

Skribent: Företagsforumet.

Fler inlägg om juridik

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: