EkonomiSamhällsekonomi

Konsekvenser av inflation i ett land

Det uppstår konsekvenser av inflation i ett land som kan påverka privatpersoner, företag och länder. När utbudet blivit mindre än efterfrågan, är detta en vanlig orsak till varför inflation uppstår. Dessutom sker en allmän ökning av penningmängden i ekonomin i ett samhälle, vilket bland annat kan bero på för stora ökningar av lönerna.

En annan orsak till varför inflation sker, är att det kan vara brist på produktionsfaktorer i ett samhälle eller land. Exempel på produktionsfaktorer är råvaror och arbetskraft. Kort sagt kan man säga att inflation uppstår när det finns mer pengar och färre produkter. Detta leder i sin tur till att priserna blir höjda, vilket man brukar kalla för efterfrågeinflation. Om kostnader för företag ökar och de måste höja priserna, kan det också orsaka inflation. 

 

Hyperinflation

Hyperinflation kan orsaka stora negativa konsekvenser. Ett historiskt exempel är när Tyskland hamnade i hyperinflation 1923, eftersom landet försökte trycka mer pengar i syfte att kunna betala krigsskulder de hade fått från det första världskriget. Resultatet av hyperinflationen ledde till att personer fick fylla en hel resväska med pengar, bara för att kunna köpa bröd. Motsatsen till inflation är deflation

 

Konsekvenser av inflation i ett land

Inflation är vanligt i ett samhälle och naturligt. När inflationen är låg, är den inte heller skadlig. Många riksbanker försöker hålla inflationen kring 2 % per år. Däremot kan det uppstå problem om inflationen är högre. Exempelvis när prisökningarna resulterar i en inflation på 4-5%, börjar det uppstå negativa konsekvenser. Detta kan vara till exempel minskad köpkraft, samt att exporten minskar då det blir dyrare för företag i andra länder att köpa produkter eller tjänster från ett företag i ett land där inflationen är hög. 

Ett praktiskt exempel på hur detta kan påverka företag: Ett företag i Tyskland köper in varor från både Finland och Sverige, och priset är ungefär detsamma. Om det sker en inflation i Sverige, speciellt om den är tillräckligt hög, blir det dyrare för det tyska företaget att köpa varorna från Sverige än Finland. Detta eftersom priserna i Sverige går upp med inflationen, vilket leder till att exportföretaget tappar marknadsandelar. 

Konsekvensen av inflation är att pengar tappar sitt värde när det sker prisökningar eller ett land trycker för mycket nya sedlar. Detta leder i sin tur att värdet på pengarna blir förminskade. Det är normalt att många väljer att investera i andra tillgångar när det sker en inflation, såsom konst eller fastigheter, som ofta stiger i takt med att inflationen stiger. Däremot är det aldrig säkert. 

 

Mer information 

Här kan du läsa mer om: 

Definition av ekonomisk hållbarhet.

Skillnaden mellan inflation och deflation.

BNP mäter välståndet i ekonomin i ett land.

 

Skribent: Företagsforumet. 

Fler inlägg om ekonomi

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: