Genomföra en digital verksamhetsförståelse

Som företagare kan det vara viktigt och bra att genomföra en digital verksamhetsförståelse. Digitaliseringen växer och allt fler företag säljer sina produkter eller tjänster online. Internet är också något som allt fler konsumenter och näringsidkare är vana vid att använda, för att köpa produkter eller tjänster. Numera är det många som förväntar sig kunna köpa det mesta online. Dessutom är det många företag som säljer sina tjänster online. Exempelvis juristbyråer, arkitekter, psykologer, läkare och andra yrken.

 

Genomföra en digital verksamhetsförståelse 

Att genomföra en digital verksamhetsförståelse handlar om att analysera möjligheter och hot som digitaliseringen har på sitt företag. Det passar inte alla företag att vara digitala. Det är därför bra som företagare att analysera de möjligheterna och hot som det kan medföra. Därefter är det bra att upprätta en plan på hur företaget ska bli anpassat efter dessa faktorer. En möjlighet som många företag har av digitaliseringen är att använda olika affärssystem och verktyg för att underlätta och effektivisera arbetet. 

Många företag väljer att investera i sina digitala infrastruktur. Vissa företag använder eller bygger AI-robotar (artificiell intelligens) för att göra det, medan andra endast behöver använda enklare verktyg. Genom att effektivisera sitt arbete går det att bli mer lönsam, alternativ sänka företagts priser. Med andra ord kan ett företag få en konkurrensfördel genom att investera i företagets teknologiska infrastruktur för att kunna sänka sina kostnader och därmed sänka priserna. 

En digital verksamhetsförståelse handlar dessutom om att få en bättre förståelse för utvecklingen av digitaliseringen, nationellt på bland annat konkurrenter samt internationellt inom branschen. Inom vissa branscher är automatisering ett stort diskussionsområde där AI har en viktig roll. Det handlar om allt från självkörande bilar, tåg och flygplan, till olika typer av robotar och system. Många företag vill utveckla AI, men det är viktigt att analysera om det kommer vara lönsamt. Med andra ord är det viktigt att analysera vad det kommer att generera, i förhållande till vad det kostar. Det är ofta dyrt och är inte alltid det bästa alternativet för alla företag. Däremot är det viktigt att analysera AI när man gör en digital verksamhetsförståelse och det är då bra att också analysera läget internationellt. 

 

Mer information 

Här kan du läsa mer om: 

Affärssystem för att kunna hantera information.

Molntjänster är bra för småföretag.

Möjligheter med sociala medier för företag.

Stärka varumärket i sociala medier.

Organisk trafik i sociala medier.

Generell och specificerad AI.

Digital avtalssignering.

 

Skribent: Företagsforumet. 

Fler inlägg om digitalisering

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: