DigitaliseringWebbdesign

Vanliga frågor och svar om färgval och färggestaltning

Vi har nedan sammanställt några vanliga frågor och svar om färgval och färggestaltning och dess principer. När en person designar, använder denne ofta färger för att förstärka gestaltningen. Dessutom är det vanligt att använda exempelvis kursiv text när en text utgör en fråga, eller färgkulörer som är mättade för att väcka uppmärksamhet.

Människor associerar också färger med olika saker, vilket kan vara bra för en designer att tänka på. Ett exempel är om en person ska acceptera något och svaret ”ja” är i grön färg, och svaret ”nej” i röd färg. Om det istället är tvärtom, att svar ”ja” är rött, kan det innebära att personen som svarar, utgår från att röd färg är ”nej” eftersom det vanligtvis är så. 

 

Vanliga frågor och svar om färgval och färggestaltning 

Hur många färger är bra att använda? 

Det är bra att använda färger sparsamt. Om det är för många färger, kan det vara svårt för ögat att uppfatta det om personen ser det snabbt. En tumregel är att inte använda mer än fem färger. Däremot skiljer det sig självklart beroende på hur komplicerat det är. Någonting som många glömmer är att en det finns en hel del människor som är färgblinda. Ett tips är därför att inte använda enbart färger på exempelvis en hemsida för att signalera information. 

 

Vilka färger är bra att kombinera? 

Det är bra att använda färger som är bredvid varandra i färgcirkeln. Dessutom kan det vara bra att använda komplementfärger vilka är mittemot varandra. Det är bra att använda olika färger och inte bara en färg eftersom det ger liv. Däremot är det viktigt att försöka hitta en harmonisk balans vilket går att göra på flera sätt. Exempelvis går det att se efter färgkoder och färgkombinationer i naturen. 

 

När är det bra att ha ”tjock text”?

I vissa fall kan det vara nödvändigt att använda färgkulörer som är mättade, eller ”tjock text”. När man vill få uppmärksamhet är det bra att använda. Ett vanligt sak som många uppfattar är att färger som är ljusa och inte mättade eller mindre mättade, är mer seriösa. Dessutom är de vänliga och det är lättare att läsa eftersom det tröttar ut ögonen när det är mycket färger som är mättade. 

 

Går det att dela upp färger i olika kategorier? 

Det går att dela in färger i olika kategorier såsom bland annat varma och kalla färger, primärfärger och sekundärfärger samt neutrala färger. 

Primärfärger är röd, gul och blå och sekundärfärger är orange, grön och lila.

Några vanliga varma färger är orange, rött och gult medan grönt, lila och blått kalla färger. Det är bra att blanda någon grundfärg och sedan blanda det med neutrala färger som är svart, vitt och grått. 

 

Tips om färgval och färggestaltning

Det är bra att lära känna sina användare och ha i åtanke att användare tänker på olika sätt. Ett sätt är att ständigt fråga användare för att få konstruktiv kritik som är väldigt värdefull. Dessutom är det bra om sådant som ser likadant ut på exempelvis en hemsida, fungerar på samma sätt eftersom det kan skapa missförstånd samt irritation annars. Många försöker göra saker mer komplicerat än det behöver vara vilket inte heller är bra. Det är bättre att göra det enkelt att förstå och inte överkomplicera saker och ting. 

Det kan vara bra att tänka på samt anpassa exempelvis färger på en hemsida efter personer som är färgblinda. Exempelvis kan det vara problematiskt om det finns färgkoder på en hemsida. Men detta är något många glömmer bort vid planering och design av hemsidan och är bra att tänka på. Med andra ord bör man inte använda färger för att signalera information utan det är bättre att använda text. 

 

Mer information 

Här kan du läsa mer om:

Principer för färgval och färggestaltning.

Fyra utgångspunkter för en användarvänlig hemsida.

Nackdelar med många effekter på en hemsida.

Skribent: Företagsforumet. 

Fler inlägg om digitalisering

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: