AIDigitalisering

Generell och specificerad AI

Artificiell intelligens är ett sätt att programmera på. Programmering kan ske genom så kallad generell AI eller specificerad AI. AI är ett datorprogram som har förmågan att lära sig själv nya saker, genom att bearbeta olika data. AI blir idag använt på olika sätt, exempelvis inom sjukvården för att analysera olika röntgenbilder och inom tjänstesektorn, för att erbjuda bättre service. Här kan du läsa mer om vad AI är för något.

Generell AI och specificerad AI är två typer av AI. Nedan följer en kort beskrivning om dessa två olika sätt att programmera på.


Generell AI

Syftet med Generell AI (AGI), är att datorn, precis som människan, ska kunna lära sig vad som helst. Detta sker genom något som är kallat för ”deep learning”. Datorn får grundläggande information och kan därefter dra egna avancerade slutsatser med hjälp av informationen. 


Specificerad AI

Datorer med specificerad AI, blir programmerade med en stor mängd data och kan lära sig nya saker på egen hand. Detta sker utan att datorn behöver bli omprogrammerad. Detta sätt att programmera på blir använt bland annat för att programmera robotar och till självkörande bilar. Datorprogrammet behöver lära sig själv om olika mönster och har en specifik uppgift att lösa. 


Självmedveten AI

Det finns forskare som menar att självmedveten AI, är ett hot mot mänskligheten. Detta eftersom självmedveten AI, är medveten om sin existens samt kan agera utifrån det. 

Skribent: Företagsforumet.

Läs fler inlägg om digitalisering

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: