EkonomiSamhällsekonomi

Skillnaden mellan marknadsekonomi och planekonomi

Skillnaden mellan marknadsekonomi och planekonomi är kort sagt att det som normalt kännetecknar marknadsekonomin är fri konkurrens, privat ägande och i princip inga politiska ingrepp, vilket utgör raka motsatsen till planekonomin. Stora förändringar skedde i samhället efter industrialiseringen, vilket resulterade till att bland annat befolkningen ökade. Dessutom flyttade många människor in till städerna, eftersom fabrikerna och jobben låg där. Men i takt med detta var många köpmän, industriägare samt en del vanliga medborgare, kritiska mot den traditionella ekonomin. Detta då den hade handelshinder och regleringar. Därav ansåg många att frihet skulle skapa bättre förutsättningar för en ekonomisk utveckling. 

Skillnaden mellan marknadsekonomi och planekonomi 

Marknadsekonomi 
Marknadsekonomin har idéer från liberalismen och var uppskattat av handelsmän. Det som symboliserar marknadsekonomi är exempelvis privatisering, fri konkurrens och så lite politiskt inflytande som möjligt. Dessutom är marknadsekonomi kallat för kapitalism, och i ett kapitalistiskt samhälle, ska inflytandet hos staten vara så liten som möjligt. Exempelvis utgör är skatter och lagar olika former av inflytande från staten. Men sådant blir inte förespråkat av kapitalister.

Planekonomi 
Planekonomi är kort sagt motsatsen till marknadsekonomi. Inom en planekonomi är det en gemnsam och central myndighet som styr produktionen, samlar in konsumenternas önskemål och gör olika prioriteringar. Det är inte enskilda näringsidkare eller personer som  tar sådana initiativ. Dessutom är det politiska initiativ som styr företagen, och inte vinsten. Planekonomin blev skapad då marknadsekonomin till en början, skapade finansiella och ekonomiska orättvisor och sociala spänningar i samhället. Karl Marx ansåg att arbetarklassen gjorde köpmän och industriägare rika. Med andra ord kapitalisterna, och enligt honom borde istället produktionsöverflödet gå till arbetarna på industrierna. Han trodde även att kapitalismen skulle störta av sig själv eller genom en revolution. 

Blandekonomi 
Både marknadsekonomin och planekonomin hade problem. Många länder har prövat ha en planekonomi vilket har visat sig vara mindre effektivt, men marknadsekonomin också har skapat problem så som finanskrisen 1929. Då ledde marknadsekonomin till en stor depression, som man än idag talar om. Blandekonomi är en kombination av marknadsekonomi och planekonomi, vilket många länder har idag. Med andra ord socialism. 

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Real ekonomi och den monetära ekonomin.

Skillnaden mellan nationalekonomi och företagsekonomi.

Artificiell intelligens i Sverige.

Skillnaden mellan intraprenörer och entreprenörer.

Skribent: Företagsforumet. 

Fler inlägg om ekonomi

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: