Resurser i naturen runt omkring oss

Det finns resurser i naturen runt omkring oss som är en viktig del av vårt samhälle, ekonomi och levnad. En del av resurserna finns det mer av, exempelvis luft, vilket också är ett fysiologiskt behov. Med andra ord något vi måste ha för att överleva. Vi människor vill få våra behov tillgodosedda och därför behöver man använda olika resurser för att göra det. 

 

Resurser i naturen runt omkring oss

Andra resurser som är ett fysiologiskt behov är tillgång till mat och vatten. Tillgången till dessa resurser varierar, beroende på vart man befinner sig i världen. Sötvatten är en brist på många platser runt om i världen och det är ett stort problem. Detsamma gäller tillgången till mat. Det är många som inte får i sig tillräckligt med vatten eller mat, eller tillräckligt rent vatten eller näringsrik mat. 

Vissa resurser kräver en viss arbetsinsats för att bli användbart. Det finns vatten som är gratis och inte kräver arbetsinsats, exempelvis en person som bor på landsbygden och har en ”brunn” med rent källvatten. Däremot är det ovanligt och oftast är en arbetsinsats ett måste. Vatten behöver i de flesta fallsen bli transporterat, renat och sedan återtransporterat till personen som dricker det. Med andra ord måste ett arbete ske för att resursen blir användbar. 

Produktionsfaktorer är olika resurser som man behöver för att skapa varor eller tjänster. Ett företag kan samla faktorerna för att sätta igång produktionen. Här kan du läsa mer om Produktionsfaktorer för varor och tjänster

 

Mer information:

Här kan du läsa mer om:

Hur förändringar i valutakurser kan påverka företag.

Skribent: Företagsforumet.

Fler inlägg om ekonomi

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: