Produktionsfaktorer för varor och tjänster

Produktionsfaktorer för varor och tjänster är de resurser och medel som är nödvändiga för att producera varor eller tjänster. Produktionsfaktorer är ett vanligt begrepp inom nationalekonomi. 

Det går att dela in produktionsfaktorer i tre huvudgrupper: arbetskraft, naturtillgångar och realkapital. Nedan följer en beskrivning av huvudgrupperna.

Produktionsfaktorer för varor och tjänster

1. Arbetskraft

Arbetskraft innefattar de som kan utföra det kroppsliga arbetet, exempelvis tillverka en produkt eller utföra en tjänst. Dessutom innefattar det kunskap och det tekniska kunnandet (humankapital).

1.1 Humankapital

Humankapital är kunskap, kompetens, erfarenheter och tekniskt kunnande som är nödvändigt för produktionen av varorna eller tjänsterna.

2. Naturresurser

Naturresurser är de råvaror och naturtillgångar som är nödvändiga för att producera tjänsten eller varan. Exempelvis olika råvaror såsom olja, skogsmark, odlingsbar mark och malm osv.

3. Realkapital

Realkapital är de produktionsmedel (maskiner, byggnader, fabriker m.m.) som är nödvändiga för att producera en vara eller tjänst. Det är utrustning/verktyg som har blivit skapad av människor, ofta med hjälp av naturtillgångar.


Exempel på hur produktionsfaktorer för varor och tjänster hänger ihop

Nedan kan du läsa om ett praktiskt exempel på hur produktionsfaktorerna hänger ihop. Genom exemplet kan du se hur de är i behov av varandra, för att kunna producera en produkt.

En restaurang lagar och serverar mat. Det restauranger säljer och behöver ”producera” är mat.

För att göra det, behöver restaurangen en kock som lagar maten. Restaurangen behöver även någon som tar emot betalningen från kunderna och någon som serverar maten (arbetskraft).

Arbetet kräver personal som vet vad som ska ske och på vilket sätt (humankapital).

Maten som restaurangen använder är råvaror (naturresurser).

Kockarna lagar maten med hjälp av köksredskap, exempelvis kastrull, stekpanna, skärbräda, knivar osv (Realkapital).

 

Mer information 

Här kan du läsa mer om 

Stordriftsfördelar när produktionen ökar.

 

Skribent: Företagsforumet.

Läs fler inlägg om ekonomi

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: