Historia om internationell handel

Det kan vara bra att känna till lite historia om internationell handel. Människor har handlat med människor från samma och olika kulturer under tusentals år. Det har påverkat såväl ekonomier, människor, kulturlivet och vetenskapen. Guld och andra metaller har länge varit viktiga och har ett värde idag också. Det är under de senaste 2000 – 3000 tusen åren som handel med mynt har blivit allt vanligare. 

Idag är det vanligt att använda pengar som ett betalmedel för att köpa varor eller produkter. Förr var det vanligare med byteshandel, alltså att man bytte varor eller tjänster med varandra. Människor ägnade sig åt specialisering, som innebar att man blev bra på en viss sak, som man sedan kunde använda för att byta mot andra varor och tjänster. Exempelvis kunde en bonde som var bra på att odla ris, utbyta ris mot en mjölk eller kött av en annan bonde.

 

Utveckling av internationell handel

Nationer har genom historien bedrivit handel mellan olika kulturer och länder. Idag är internationell handel oerhört viktigt för många länder samt personer. Historia om internationell handel blir utvecklad för varje dag som går och transaktioner sker numera digitalt, genom banker. Riksbanken har sedan en tid utrett möjligheten till att införa en digital e-krona, som ett komplement till fysiska pengar.

Vi är idag beroende av produkter och tjänster som tillverkas runt om i världen. Vi är även beroende av olika råvaror och andra saker som finns i andra länder. En viktig förutsättning för effektiv internationell handel är transport. Transportmedlen vi har idag har gett oss möjligheter att kunna bedriva handel mellan länder på ett effektivt sätt. Även internet har bidragit till handeln mellan gränserna och underlättar för kommunikation och arbete på distans. Både handel av varor och tjänster kan idag ske på distans via internet och genom digitala betallösningar, vilket bidrar till utvecklingen av den internationella handeln.

 

Mer information

Globalisering.

Aktörer som påverkar en marknad.

Skribent: Företagsforumet.

Läs fler inlägg om ekonomi

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: