Aktörer som påverkar en marknad

Vad är en marknad och blir den påverkad av olika aktörer?

Definition av marknad: en handelsplats för olika aktörer, exempelvis köpare och säljare. Det finns olika typer av marknader, exempelvis lokala, fysiska och digitala marknader. Varje land har även egna marknader. Dessutom finns det det internationella marknader.

Genom att olika aktörer möts på en marknad, kan de ingå affärer med varandra. De gör upp om pris och utbud. Det är aktörer på en marknad som bestämmer efterfrågan. Säljare står för utbudet och Köpare för efterfrågan.

En marknad blir påverkad mycket av olika intressenter (omkringliggande aktörer).
Exempelvis: 
 

Offentlig sektor
Lagar, regler, intresseorganisationer m.m.
 

Politik
Politiken i det land eller den region där marknaden befinner sig, påverkar marknaden. Exempelvis om det är marknadsekonomi, där säljare och köpare har mer frihet att bestämma pris. Det kan även vara en planekonomi som styr, där säljare och köpare har mindre påverkan på utbud och efterfrågan.
 

Ekonomiskt läge
Efterfrågan blir påverkad av bland annat det ekonomiska läget. Exempelvis hur stor disponibel inkomst som medborgarna i ett land eller region har. Dessutom spelar det stor roll om det är en stark inflation eller deflation. Det globala ekonomiska läget påverkar också utbud och efterfrågan, speciellt nu när globaliseringen växer.
  

Skillnaden mellan plan- och marknadsekonomi

I en planekonomi, är det staten som bestämmer utbud och efterfrågan. Detta genom att bestämma vad som ska bli tillverkat, försäljningspris på varor och tjänster och lönen till de anställda. Det är vanligt att staten äger alla företag och forna Sovjetunionen är ett bra exempel på en planekonomi.

I en marknadsekonomi, är det företag och enskilda personer som bestämmer på marknaden. Marknadsekonomi bygger på att enskilda personer och företag, själva kan framställa, köpa och sälja varor/tjänster. Detta sker främst utan att staten eller regeringen lägger sig i. Efterfrågan och utbudet på marknaden bestämmer vad som ska bli tillverkat, priset och lönen till de anställda.

Idag har de flesta länder i världen en marknadsekonomi. Dock har en del länder en marknadsekonomi med drag från planekonomi. Exempelvis Kina, som har gått från en planekonomi till marknadsekonomi, men där det kommunistiska partiet fortfarande har den politiska makten.
 

Aktörer påverkar marknaden

Omkringliggande aktörer (intressenter) påverkar marknaden och möjligheterna för företag, såsom det politiska och ekonomiska läget. Det är bra för företag som vill sälja sin tjänst eller produkt i ett annat land att se över hur marknaden och hur ekonomin ser ut i det landet. Exempelvis är det viktig att se hur stort inflytande staten har på marknaden samt vilka lagar och regleringar som finns på den nya marknaden m.m.

Det finns olika typer av marknader, exempelvis den globala, nationella, regionala, lokala och e-marknad. E-marknaden befinner sig delvis i den globala, nationella, regionala och lokala marknaden.

Här kan du läsa mer om E-marknaden.

Sammanfattningsvis är marknad en plats där köpare och säljare möts och det finns många aktörer, såsom de ovan nämnda, som påverkar eller har påverkat den.

Skribent: Företagsforumet.

Läs fler inlägg om ekonomi

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: