Krisförloppets fyra faser

Krisförloppets fyra faser har sin grund i kristeorin som är utvecklad av Johan Cullberg, professor i psykiatri. Cullberg talar om två olika livssituationer som kan utlösa psykiska kristillstånd hos en människa, sk. utvecklingsfaser (exempelvis att få barn, att gå i pension osv.) eller plötsliga och oväntade yttre påfrestningar (ekonomiska kris, arbetslöshet, dödsfall inom familjen osv.).

När en person genomgår en psykisk kris, är det vanligt att personen ifråga känner sig övergiven, och om man inte tar tag i bearbetning av känslorna, kan det resultera i depression. Cullberg menar även att de flesta kriser följer ett vist förlopp, oavsett vad krisen beror på. Nedan följer en beskrivning av krisförloppets fyra olika faser.
 

Krisförloppets fyra faser

Chockfasen 

Denna fas är den första delen av krisen och kan vara under allt ifrån några sekunder till några dagar. Chockfasen är relativt kortvarig och olika personer reagerar olika i chock. Något som är vanligt, är att personer som befinner sig i chockfasen ofta har svårt att ta in vad som hänt för att bearbeta verkligheten. Detta kan resultera i minnesluckor från vad som berättats och hänt. Vissa personer kan reagera genom att skrika och agera förvirrat. Andra personer kan reagera genom att bli tystlåtna och stillasittande.
  

Reaktionsfasen 

Efter chockfasen, träder reaktionsfasen in. Denna fas kan pågå i några veckor och det är i denna fas som personen ifråga börjar reagera på det som hänt. Exempelvis genom att gråta och börja ta in verkligheten. Vissa personer förnekar det som har hänt och blir barnsliga/omogna i sitt beteende, vilket är en försvarsmekanism, medan andra trycker undan känslor, får skuldkänslor eller exploderar av känslor m.m. Dessutom är det också vanligt att uppleva fysiska reaktioner, såsom att sova eller äta sämre. 
 

Bearbetningsfasen 

Efter att ha gått igenom chockfasen och reaktionsbasen och lämnat det akuta skedet av krisen bakom sig, börjar bearbetningsfasen. Denna fas kan pågå i månader eller till och med flera år. Fasen flyttar fokuset från det som har hänt och traumat till framtiden. I vissa fall kan terapi vara till hjälp för att bearbeta traumat av en kris. 
 

Nyorienteringsfasen

Nyorienteringsfasen är den sista fasen och för att träda in i denna fasen, behöver de övriga faserna vara avklarade. Under denna fas utgör krisen inget hinder från att fortsätta framåt i sitt liv. Med andra ord lever man vidare med det inträffade, som ett ärr (Exempelvis kan det vara på kroppen eller i själen). Ofta kan personen acceptera det inträffade och hur livet blev efter. 

Skribent: Företagsforumet.

Läs fler inlägg om ekonomi

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: