Stordriftsfördelar när produktionen ökar

Företag kan få stordriftsfördelar när produktionen ökar. Stordriftsfördelar (Eng. economy of scale) innebär att den genomsnittliga styckkostnaden minskar, ofta sker det i takt med att produktionen ökar. Med andra ord upplever ett företag stordriftsfördelar, om genomsnittskostnaden för att producera en vara minskar när produktionen ökar. Detta innebär att företaget kan sälja produkterna till lägre priser än sina konkurrenter eller ta ut högre vinster.

Större företag brukar i allmänhet kunna göra större besparingar än mindre företag. Ofta kan större bolag beställa varor och delar i större mängder och därav få ner styckkostnaden per vara.

Exempel på stordriftsfördelar när produktionen ökar

Specialisering av arbetskraft och mer integrerad teknik ökar ofta produktionsvolymerna. Stora ordrar kan sänka kostnaderna, exempelvis ordrar från leverantörer och större annonseringsköp.

Stordriftsfördelar kan bli indelad i två delar som resulterar i en tilltagande skalavkastning: interna och externa stordriftsfördelar. Båda resulterar i minskande marginalkostnader för produktion. 

Interna stordriftsfördelar

I denna interna del ingår bland annat redovisning, marknadsföring och informationsteknik. Fördelarna inträffar när företaget sänker kostnaderna internt.

Externa stordriftsfördelar

De externa fördelarna uppstår på grund av externa faktorer eller vid större förändringar utanför företaget. Exempelvis på grund av sådant som påverkar hela industrin. Det kan uppstå vid skattesänkningar eller subventioner m.m.

Skribent: Företagsforumet.

Läs fler inlägg om ekonomi

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: