EkonomiSamhällsekonomi

Real ekonomi och den monetära ekonomin

Real ekonomi och den monetära ekonomin är två sidor av ekonomi. Vissa menar att pengar är ekonomi, men andra inte. En person kan vara ute själv i skogen eller öknen, med hur mycket pengar som helst, utan att det är till någon direkt nytta. Exempelvis kan tillgång till vatten är en resurs som kan vara svår att få tillgång till med pengar, om man är helt själv i öknen eller skogen. 

Hushållning av begränsade resurser är en annan vanlig definition av ekonomi och mer lämplig att använda, än att ekonomi är ”pengar”. 

Två vanliga områden som man kan dela in ekonomi i är nationalekonomi och företagsekonomi. Dessa inriktningar kan i sin tur bli indelade in mindre områden. Exempelvis internationell ekonomi, samhällsekonomi, organisationsteori, marknadsföring, redovisning m.m. 

Två andra vanliga indelningar av ekonomi är makroekonomi och mikroekonomi. Makroekonomi handlar kort sagt om att få ett helikopterperspektiv på ekonomin med syfte att få en bättre överblick. Med andra ord, att studera ekonomin från ett helhetsperspektiv är makroekonomin. Detta till skillnad från mikroekonomi som fokuserar på två aktörer, hushåll och företag i ett minisamhälle. 

Real ekonomi och den monetära ekonomin 

Real ekonomin, eller den verkliga ekonomin, är ett kretslopp mellan hushåll och företag. Kretsloppet blir bildat genom att hushåll förser företag med olika produktionsfaktorer.Exempelvis naturresurser, kapital och arbete. Genom dessa produktionsfaktorer, kan företag producera produkter eller tjänster, som sedan blir tillhandahållna till hushåll. Detta kretslopp utgör grunden i samhällsekonomin och det är inom detta kretslopp som ett utbyte av verkliga ekonomiska prestationer sker mellan företag och hushåll.

Den monetära ekonomin, eller penningekonomin, är ett annat kretslopp som pågår samtidigt som det ovan beskrivna kretsloppet. Genom den monetära ekonomin och dess kretslopp, får de som har utfört de ekonomiska prestationerna en ersättning för det. Detta kretslopp innebär att företag får betalt från hushållen, för de tjänster och produkter som de säljer, vilket skapar utgifter för hushållen, men intäkter för företaget. Företagen kan i sin tur använda pengarna till att betala ut löner till sina anställda och andra kostnader. Men lönerna går tillbaka till hushållen och utgör därefter inkomster för hushållen. Dessa intäkter och utgifter mellan hushåll och företag skapar tillsammans ett ekonomisk kretslopp, som utgör den monetära ekonomin. Betalmedel, i detta fall pengar, går runt från hushåll till företag och sedan tillbaka till hushåll och därefter till företag osv. 

Nedan kan du se en bild som illustrerar de olika kretsloppen.

Real ekonomi och den monetära ekonomin modeller Företagsforumet

Fler inlägg om ekonomi

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: