JuridikKöprätt

Konsekvenser av dröjsmål på grund av säljaren

Det kan uppstå olika konsekvenser av dröjsmål på grund av säljaren beroende på situationen. I vissa fall kan köparen till och med få skadestånd. Dessutom har köparen rätt att hålla in betalning, tills att säljaren levererar det som är avtalat. Det är en rättighet som köpare har, precis som rätten att kräva fullgörelse. Ett avtalsbrott så som försening innebär inte att avtalet inte ska bli fullgjort. 

 

Olika konsekvenser av dröjsmål på grund av säljaren 

En köpare har följande rättigheter vid dröjsmål på grund av säljaren:

I första hand kan köparen begära fullgörelse av säljaren. Säljaren har rätt att fullgöra sin del av avtalet innan köparen kan begära exempelvis hävning av avtalet. Däremot finns det undantag. 

– Köparen har även rätt att hålla inne betalningen, fram till dess att säljaren fullgör avtalet. Detta gäller under förutsättning att köparen inte redan har erlagt full betalning.

Om dröjsmålet har en stor betydelse för köparen, och säljaren borde förstå det och inte fullgör avtalet, kan köparen häva avtalet. Exempelvis om en bröllopsklänning är försenad och blir levererad till köparen efter bröllopet. 

I vissa fall kan köparen få skadestånd. Detta förutsätter att en skada har uppstått på grund av dröjsmålet. Det är storleken på skadan som avgör hur mycket skadestånd köparen kan få. Däremot har det inget att göra med rätten till att få skadestånd. 

 

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Skillnader & likheter mellan återförsäljare, handelsagent och kommissionär.

Kombinera förköpsförbehåll med hembudsförbehåll i bolagsordningen.

Returer vid e-handel skapar miljöproblem.

Reformera och uppdatera avtalslagen.

Skribent: Företagsforumet.

Fler inlägg om juridik

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: