FöretagandeOrganisation

Vad är en organisation och vad innebär organisationsteori?

Organisation och organisationsteori är viktiga områden inom företagande och entreprenörskap. Den som driver ett företag och driver företaget tillsammans med andra, har skapat en organisation. Med andra ord, en grupp av människor som arbetar för att uppnå ett gemensamt mål.

 

Organisation

En grupp människor, oavsett storlek, som strävar efter att uppnå ett gemensamt mål är en organisation. Idrottsföreningar, företag och offentliga organ är exempel på vanliga organisationer som finns i samhället. Vi människor har genom hela vår historia organiserat oss på olika sätt. En organsationen är en struktur av individer med syfte att uppnå specifika och gemensamma mål. Ett annat exempel på en organisation utöver företag är regeringen och riksdagen i Sverige.

Ju större organsationen är, desto bättre behöver organsationen vara styrd, för att uppnå nå bra resultat som möjligt. Det är viktigt att delegera ner uppgifter i hierarkin inom styrningen hos större organisationer. 

Om det är en dålig struktur, kultur och i övrigt är rörigt inom en organisation, är det svårt att maximera resultaten. Risken för att det istället går dåligt, ökar även markant. Exempelvis är det bra om de anställda känner till vad de ska göra och att de är glada på arbetsplatsen. Det kan bidra till en bättre struktur och organisation, eftersom vi människor har en påverkan på varandra. 

 

Organisationsteori

Här kan du läsa mer om vad organisationsteori innebär. I stora drag handlar organisationsteori om läran kring organisationer. Genom organisationsteori går det att studera och beskriva organisationer samt hur de fungerar. Dessutom handlar organisationsteori om hur organisationer är uppbyggda, dess funktions- och arbetssätt. 

Vanliga begrepp inom organisationsteori som kan vara bra att känna till är följande:

  • Styrning,
  • Hierarki,
  • Nätverk,
  • Kultur,
  • Formella/informella strukturer.

 

Mer information om organisation och organisationsteori

Hierarki och nätverk inom organisationsstruktur.

Olika typer av formella strukturer i organisationer.

Organisation inom företag.

Mintzbergs konfigurationer – Organisationsteori.

 

Skribent: Företagsfourmet.

Läs fler inlägg om företagande

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: