Skriva en affärsplan

Det är bra att skriva en affärsplan. En affärsplan innehåller många viktiga delar om ditt företag. Den är bra att ha av många olika anledningar. Genom att skriva en affärsplan, får du en klar översikt kring verksamheten, planeringen och olika mål. Ju mer detaljerad och genomtänkt skriven affärsplan, desto enklare blir det att starta igång företaget.

Du kan presentera din skriftliga affärsplan till banker, investerare eller framtida delägare.

 

Att skriva en affärsplan gör det enklare att analysera din affärsidé

Det är även när du skriver affärsplanen som du märker om din affärsidé är bra och ifall den kommer att fungera i praktiken. En idé utan en plan är inte värd någonting och det är viktigt att få ordning på intäkterna, utgifterna och inflödet av kunder för att en idé ska bli till ett företag.

Ofta blir det ändå inte riktigt som man tänkt sig, men det är ändå bra att ha en plan att utgå ifrån. Det är inget dåligt att ändra innehållet i affärsplanen, i takt med att du lär dig nya saker från arbetet i praktiken. Det är positivt att uppdatera och skriva om din affärsplan med jämna mellanrum.

 

Affärsplaner är unika och varierar beroende på affärsidén

Alla affärsplaner varierar beroende på vad de avser. En affärsplan kan avse en tjänst eller en produkt, vilket är två olika huvudinriktningar som förändrar innehållet.

Om du söker investerare är det viktigt att ha en genomtänkt affärsplan. Då är det extra viktigt att lägga mycket tyngd på att beskriva marknadsföringen och hur den potentiella målgruppen ska nås.

Det räcker inte med att skriva “genom sociala medier”. Du måste beskriva tillvägagångssättet.

Dessutom vill investerare att företagaren ska vara kostnadsmedveten och kreativ. En TV-reklam eller radioreklam är inte kostnadseffektivt och inte heller ett effektivt sätt att nå ut kunder. Alla som ser på TV blir inte automatiskt kunder bara för att de har sett reklamen.

 

Innehållet i denna genomgång av att skriva affärsplan

I denna beskrivning och vägledning till att skriva en affärsplan kommer vi att gå igenom:

 • Bakgrund / inledning (vem, vilka som ska utföra idén, potentiella rådgivare, affärsidé, vision och målsättning mm.
 • Produkt och värdeerbjudande.
 • Intäktsflöden och motivering av prissättning.
 • Design och funktion (för appar och andra applikationer).
 • Kostnadsstruktur.
 • Hållbart företagande.
 • Marknaden (konkurrenter, kundsegment och kundrelation m.m).
 • Nyckelpartners och marknadsföring (marknadsföringsaktiviteter, samarbetspartners).
 • SWOT-Analys (styrkor, svagheter, möjligheter och hot vid strategisk översyn).
 • Aktivitetsplan (ekonomi, likviditetsbudget, resultatbudget m.m).

Dessa ovanstående punkter utgör grunden till innehållet i en skriftlig affärsplan. Det kan ofta ta tid att ta reda på alla svaren och ju bättre affärsplanen är och ju mer genomtänkt den är, desto mindre risk att du begår misstag. En affärsplan innehåller olika delar om ditt företag och ska vara detaljerad. Det är bra att tänka på när du ska skriva din affärsplan.

 

Kontakta eventuella samarbetspartners i tidigt stadium

Det är även bra att kontakta eventuella samarbetspartners i detta tidiga stadium, för att kolla om de skulle vara intresserade av att samarbeta. Eftersom det är ett sätt att veta om ens tankar går ihop med verkligheten.

För att veta om det finns en efterfrågan kan det vara positivt att även göra en marknadsanalys vid tidigt stadium, men det är inget måste.

Vid start av ett företag som det redan finns en liknande konkurrent på marknaden, är det bättre att analysera deras tillvägagångssätt samt kalkyler. Detta kan du skriva i din affärsplan, för att se om de stämmer överens med dina egna tankar.

 

1. Bakgrund / inledning

Vilka är det som ska driva bolaget?: Beskriv personerna, tidigare erfarenheter m.m.

Vad är dina svagheter respektive styrkor?: Tänk på att vara ärliga mot dig själv. Är ni flera som startar bolaget tillsammans, ska ni analysera varandra. Här är det extra viktigt att vara ärlig, eftersom det är ni som kommer ha det svårt annars.

Vilka roller ska ni ha i bolaget?: Här kan du förklara hur du tänkt kring fördelningen av arbetsuppgifterna vid drivandet av hela bolaget. Detta ska du skriva i din affärsplan.

Potentiella rådgivare: I Sverige finns det bra organisationer som hjälper med att vara rådgivare helt gratis och det kan vara positivt att ta hjälp av flera olika. Detta ger fler perspektiv på idén och kan verkligen vara till stor hjälp. Exempel på organisationer som erbjuder sådan rådgivning är Almi, Drivhuset och Startup Stockholm mm. Ett enkelt sätt att hitta lokala rådgivare är att Googla efter företagsrådgivare i den ort du befinner dig i. Almi och Drivhuset finns i de flesta städerna.

Målsättning: Vad är ditt mål med idén? Vilken nytta ger tjänsten/produkten till kunderna och samhället? En idé som förbättrar något hos kunderna har större chans att lyckas.

Vision: Vad är visionen med tjänsten/produkten och hur ser du att det kan komma att påverka kunderna och samhället? Vill du att det ska bli billigare för personer att resa, äta eller göra det bekvämare och bättre osv.

Affärsidé: Du ska beskriva din affärsidé med en eller två meningar. Alla ska kunna förstå den vad det är du erbjuder och varför. Exempelvis att “applikationen ska göra det möjligt för personer att resa billigare”.

 

2. Produkt och värdeerbjudande

I detta avsnittet av affärsplanen ska du beskriva produkten och det du erbjuder mer detaljerat än ovan. Det är även positivt att diskutera det med en eller flera personer (exempelvis rådgivare) och se om de tycker samma sak som dig kring värdet du erbjuder.

Det kan vara bra att jämföra med liknande tjänster/produkter i Sverige eller utlandet och beskriva vad du tänker göra annorlunda och bättre. Ju bättre du analyserar konkurrenternas svagheter och styrkor, desto bättre kan du utforma din idé, genom att skriva din affärsplan.

 

3. Intäktsflöden och motivering av prissättning

Intäktsflödena är nyckeln till ett välfungerande och framgångsrikt företag. När en entreprenör sitter hemma på kvällarna och skruvar upp siffrorna i sina uträkningar, brukar alla kalkyler bli bra. Däremot stämmer det inte alltid med verkligheten.

 

Alla kalkyler visar positiva siffror, men kom ihåg att de inte är verklighet

Genom att ha en liten vinstmarginal (intäkt på en vara/tjänst – kostnaden för varan/tjänsten = vinstmarginal) kan det vara svårt att göra större vinster. Anledningen är att det alltid uppkommer kostnader såsom produkter/tjänster som går sönder eller har fel, kunder som klagar vilket kan innebära prisavdrag eller hävning och mycket mer. Det är därför viktigt att ha en hög marginal för att sådana problem som uppkommer inte ska påverka allt för mycket. En affärsplan innehåller olika delar om ditt företag och det är positivt att även föra in några kalkyler, för att visa hur du tänkt kring siffrorna.

 

Motivera din prissättning och jämför med konkurrenter

Det är bra att kunna motivera sin prissättning och samtidigt jämföra med konkurrenter. Det är inte alltid bäst att vara billigast, utan det varierar från produkt till produkt, tjänst till tjänst. I vissa fall är kunderna (konsument) redo att betala mer pengar för en bättre produkt. Framförallt när det gäller produkter som påverkar säkerhet, exempelvis till barn.

Om du har ett högre pris än konkurrenterna är det väldigt viktigt att kunna motivera det, eftersom det är en säljvinkel och ett sätt att övertyga kunderna.

 

4. Design och funktion

De flesta företag behöver idag någon typ av applikation, exempelvis en hemsida eller app. Du kan skapa en egen hemsida och utveckla en egen app genom olika digitala verktyg. Det är bra att göra så mycket förarbete som möjligt, eftersom det blir billigare att anlita någon som gör applikationen då. En affärsplan innehåller delar om ditt företag och det kan vara bra att ta med någon bild eller skiss på din produkt eller tjänst, för att illustrera bättre.

 

Skapa din egen hemsida

Vi rekommenderar att du lär dig mycket själv och gör så mycket du själv kan. Att skapa en hemsida i programmet WordPress är mycket kostnadseffektivt, eftersom det går att göra en hemsida helt själv. Sök på Youtube och titta på andra som bygger hemsidor där, för att sedan göra det själv. Det är helt gratis och är mycket bra för företag som inte har så stor budget i början och vill vara så kostnadseffektiv som möjligt. Lägg hellre pengarna på att få in fler kunder, så att företaget blir mer lönsamt.

 

Börja med de nödvändigaste funktionerna i en app

Vid tillverkning av en app är det bra att tänka igenom väldigt noggrant vilka funktioner som behövs för att få den att fungera. Många funktioner som kan vara bra, men som inte är jättenödvändiga, är ofta väldigt dyra och behövs inte från början. Exempelvis funktionen att ringa genom en app är ett sådant exempel.

Ett tips är att gå igenom konkurrenters appar för att se vilka funktioner som är mest kritiska och nödvändiga. Därigenom kan du se vilka funktioner som kan vara bra i framtiden för uppdateringar. Appar uppdateras konstant och det viktigaste i början är att få igång den, eftersom det kommer generera intäkter. Intäkterna kan du sedan använda för att uppdatera appen. På så sätt blir det med kostnadseffektivt. Kom ihåg att skriva bra uppdragsavtal med tillverkaren för att förhindra framtida tvister.

 

Använd samma principer och tankesätt vid skapandet av en produkt

Vid skapandet av en produkt går det att använda samma principer. Jämför med konkurrenter, designa så mycket som möjligt själv och ta reda på så mycket information som möjligt innan du går till en producent.

 

5. Kostnadsstruktur

Det är väldigt viktigt att hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt, för att ha större lönsamhet. Det uppkommer alltid nya kostnader som man inte tänker på i början och det är därför viktigt att ha utrymme till det. Din affärsplan innehåller information om ditt företag och bör innehålla en tydlig kostnadsstruktur.

 

Jämför priserna hos olika leverantörer

Det är viktigt att alltid jämföra flera olika leverantörer av samma produkt/tjänst, eftersom priserna kan skilja sig väldigt mycket. Många har uppfattningen om att något som är dyrt är bättre och något billigt är sämre, men det stämmer inte alltid.

En person som tillverkar en hemsida billigt kan faktiskt göra det bättre än någon som tar höga priser. Det är därför viktigt att alltid vara försiktig och noggrann vid sitt val.

 

Marknadsföring

Marknadsföring är oftast en av de största kostnaderna i ett företag som vill växa. Det finns sätt att marknadsföra sig gratis på, exempelvis genom att lära sig SEO (sökordsoptimering) själv, dvs. att hamna högt upp på listan på sökningar hos Google. Du kan också marknadsföra ditt företag genom sociala medier.

Detta är ett väldigt effektivt och billigt marknadsföringssätt om du gör det själv. Det tar dock lång tid att skapa en god SEO och därför är det en bra idé att starta arbetet tidigt.

Det finns många olika sätt att göra det på, så det kan vara lite förvirrande när du ska lära dig i början, eftersom de flesta kommer säga olika metoder. Ta din tid, studera flera olika metoder och ta det bästa från alla. Det finns plugins (tillägg) i WordPress som hjälper dig se vad som behövs och om du gör rätt i din SEO. Dessutom är det viktigt att ha en snabb hemsida, vilket man kan mäta genom olika gratis verktyg på internet.

 

Driftkostnader och löpande utgifter

Driftkostnader och andra löpande utgifter såsom arbetstelefon, bensin, serveravgifter för applikation, producering av produkter m.m är också en stor kostnad. Det är därför viktigt att försöka hålla nere alla kostnader, eftersom det ändå brukar bli ganska högt tillslut när allt läggs samman.

Som tidigare nämnt, är det bra att göra sin egen hemsida för att ha mer pengar till annat, eftersom det är relativt enkelt att göra nuförtiden. Dessutom är det positivt att lära sig inför framtida företag. Din skrivna affärsplan innehåller bör innehålla information om de löpande utgifterna för ditt företag.

 

Tillverkningskostnader

Om du tillverkar en produkt och får en stor beställning från exempelvis en återförsäljare kan du behöva lägga ut stora summor pengar. Du kommer behöva tillverka alla produkter innan du kan sälja de till dem vilket kan kräva en investering eller ett lån.

I vissa fall kan du förhandla dig till att beställaren står för tillverkningskostnaderna, för att du inte ska behöva lägga ut några pengar själv. Kom ihåg att skriva bra samarbetsavtal med tillverkare, producent och eller leverantören.

 

6. Hållbart företagande

Vi lever i en tid där det är viktigt att vara miljömedveten i sitt företagande. Det brukar också vara ett bra motiv att använda i sin försäljning, eftersom konsumenter blir allt mer miljömedvetna. Den bästa kombinationen brukar vara att kunna ta en produkt/tjänst och göra det billigare och mer miljövänligt. Många konsumenter bryr sig om miljön, men en produkt som är betydligt dyrare för att den är miljövänlig, blir ändå svår att sälja. Här kan du läsa mer om hållbart företagande.

 

7. Marknaden

Det är viktigt att analysera marknaden och se om det finns en efterfrågan på det du säljer. Detta kan du analysera genom att skriva en affärsplan:

 • Konkurrenter (direkta och indirekta konkurrenter).
 • Kundsegment (vilken är er kärnmålgrupp).
 • Kundrelation (hur ska du få kunderna att återkomma).
 • Samarbetspartners och marknadsföring.

Marknadsföring är ett komplext ämne och är väldigt bra att läsa på om, för att lyckas med sitt företagande. Utgångspunkten är att ha så låg kostnad för att få nya kunder som möjligt.

 

Exempel på uträkning av marknadsföringsaktivitet och om den är lönsam

Exempel: Det kostar 25 000kr för att stå på en mässa. Produkten du säljer kostar 1000kr. Din vinst är 250kr per såld produkt. Då måste du alltså sälja minst 100 produkter, för att ens gå plus minus noll på mässan.

Analysera då, genom att skriva det i din affärsplan, om det är rimligt att du kommer sälja mer än så, annars är det en dålig marknadsföringsaktivitet.

 

Exempel på uträkningen av kostnaden per kund

Det är viktigt att räkna hur mycket det kostar att få in varje kund. Det gör du genom att addera alla marknadsföringskostnader dividerat på alla kunder som det genererar.

Exempel: Du har lagt 1 000 000kr på marknadsföring och har fått 1 000 kunder. Det innebär att varje kund har kostat dig 1 000kr att få. Om du endast tjänar 250kr per kund är din marknadsföring inte lönsam, eftersom varje kund måste köpa 4 gånger för att du ska gå plus minus noll. Kostnaden för varje kund bör vara lägre än vad du tjänar på en kund.

Här kan du läsa mer om din marknadsföring är lönsam.

 

Samarbetspartners som kan generera kunder till dig

Det är bra att ha olika samarbetspartners som kan generera kunder. Utgångspunkten för att hitta passande samarbetspartners är att se om ni har samma målgrupp och hur ni båda kan hjälpa varandra.

Du kan med fördel skriva din affärsplan och inkludera eventuella samarbetsparter i affärsplanen, för att styrka att din idé kan realiseras.

 

Win-win-win situationer

Försök att hitta win-win situationer eller till och med win – win -win.

Win-win situationer innebär att både du och er samarbetspartner tjänar på det.

Win-win-win situationer innebär att du och er samarbetspartner tjänar på det men även era kunder. Det blir alltså positivt för alla tre parter, vilket är ett jättebra utgångsläge för att hitta en samarbetspartner.

 

8. SWOT-analys

Styrkor – Svagheter – Möjligheter – Hot

Dessa fyra punkter är bra att analysera och det är viktigt att vara ärlig. Alla människor och alla företag har svagheter och det är bättre att veta om de, och använda det till sin fördel.

Utnyttja alla styrkor och det är positivt om ni som startar ett företag har olika egenskaper, olika svagheter och styrkor som ni kompletterar varandra med. Om en person har en svaghet är det bra om den andra har det som styrka, och vice versa.

En affärsplan innehåller olika delar om ditt företag och en SWOT-anlys är bra att ha med, eftersom den ger en god översiktlig bild.

 

9. Aktivitetsplan

Aktivitetsplan är hur du ska gå tillväga för att uppnå dina mål. Det är bra att ha ett mål för året och att dela upp det till mindre delmål. Exempelvis mål, för varje månad, varje vecka och varje dag. Det är även positivt att skriva ner sina mål och följa upp dem, eftersom det finns forskning som visar att det är bättre än att ha målen i sitt huvud. Därefter bör du göra en likviditetsbudget och resultatbudget.

 

En affärsplan innehåller många viktiga delar om ditt företag

Om du följer alla dessa ovanstående steg, kommer du att ha en relativt komplett affärsplan. Affärsplanen kan komma att ändras under tiden du arbetar på den och ditt företag, vilket är helt okej. Det är till och med positivt, eftersom det innebär att du analyserat dina metoder utifrån dina erfarenheter i praktiken.

En annan viktig del är att hela tiden försöka utveckla sig själv och sitt företag. Tänk alltid att det finns konkurrenter som vill ta dina marknadsandelar och därför bör du ständigt arbeta så hårt du kan för att inte de ska lyckas.

 

Mer information

Söker du en investerare till din företagsidé?

Praktiska marknadsföringstips till företag.

10 bra saker att tänka på om du ska starta ett företag.

Lagar och annat viktigt för företagare att känna till.

Gratis digitala hjälpverktyg för företag.

Skribent: Företagsforumet.

Läs fler inlägg om företagande

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: