Bra att tänka på vid försäljning av livsmedel i matbutiker

Här kan du läsa om olika bra saker att tänka på vid försäljning av livsmedel i matbutiker. Om du driver ett företag som vill sälja produkter eller livsmedel till matbutiker, finns en hel del saker att känna till och att ha i åtanke.

 

8 bra saker att tänka på vid försäljning av livsmedel i matbutiker

 

Högre marginaler vid direktförsäljning till kunden 

Företag som säljer sina produkter direkt till sina kunder, har högre marginaler. Om du säljer produkter genom en återförsäljare, exempelvis matbutik, köper de in produkterna till ett visst pris och säljer det till kunderna för ett dyrare pris.

Genom att sälja direkt till dina kunder blir vinstmarginalerna högre. Sociala medier och SEO (sökordsoptimering) är två verktyg och plattformar som företag kan använda för att sälja produkter. Det går att bygga upp organisk trafik, utan att behöva betala för annonser.

Här kan du läsa mer om SEO för företag. 

Här kan du läsa mer om organisk trafik i sociala medier.

 

Kapitalintensiva företag 

Många företag som bedriver försäljning av livsmedel i matbutiker är kapitalintensiva. Detta innebär att företaget kan behöva lägga ut mycket kapital, innan någon försäljning av produkterna sker. Ibland får företaget betalt, först när butiken säljer produkten.

Stora beställningar, där betalningen till företaget sker när produkterna blir sålda av återförsäljaren, kan leda till stora problem för företaget. Men om företaget säljer sina produkter direkt till kunden, har företaget bättre kontroll och får betalt direkt i samband med försäljning. 

Exempel: Du får en order från en stor butikskedja som vill lansera din produkt i 1000 butiker. Detta innebär att du måste beställa och köpa in total 100 000 stycken produkter. I många fall är det du och ditt företag som måste finansiera inköpet och produktionen av alla dessa produkter. Dessutom kan det hända att du kommer att få betalt från återförsäljaren (butiken) per produkt, men att det sker i samband med att återförsäljaren säljer varje enskild produkt. Om du därefter får en ny beställning från en annan stor kedja, innan du fått in pengarna från den första försäljningen, kan du återigen behöva lösa finansiering vilket kan vara svårt för vissa företag. Därför är det viktigt att se till att ha en plan för hur du kan lösa denna typen av situation, om den uppstår. Många företag går tyvärr i konkurs på grund av att de behöver mycket kapital, inte för att idén är dålig.

 

Frysta varor / kylvaror 

Livsmedel som är frysta och behöver bli förvarade i frysdiskar är begränsade på grund av den plats de tar och den energi som krävs för att förvara produkterna i butiken. Därför kan det vara svårt och dyrt att försöka sälja sina frysta livsmedel i en butik, eftersom det finns begränsat med plats samt stor konkurrens på området. Detsamma gäller varor som behöver bli förvarade i kylskåp. 

 

Bra med lång förvaringstid

Varor och livsmedel med lång förvaringstid är enklare att hantera för butikerna. Dessutom minskar risken för matsvinn. Ju kortare förvaringstid, desto snabbare måste livsmedel bli sålda för att det inte ska resultera i svinn och inkomstbortfall. Har livsmedel kort förvaringstid, måste man också tänka på att det tar tid att transportera från producent till butik och sedan få upp det till försäljning, vilket kan förkorta tiden ytterligare.

 

Placering i butiken

Företag betalar butiker för att få vissa specifika placeringsplatser för sina produkter. Exempelvis kan företag betala en butik för att placera företagets produkter i mittengångar, mittenplaceringar, vid kassan eller vid ingången av butiken. I andra fall kan det också vara produkter som säljer bra, som butiken självmant har valt att placera där.

Det finns ofta konkurrenter och stora varumärken som har goda relationer med butikerna, vilket kan ge dem bättre placeringar i butiken. Butiken vill inte heller förstöra relationen genom att ge bättre platser till mindre konkurrenter, som oftast generar mindre pengar.

Produkter och varumärken som konsumenter känner till och som butiken vet kommer att sälja bra, är också svåra att konkurrera med. Stora varumärken får därför ofta platserna vid ögonhöjden och andra bra lägen runt om i butiken. 

 

Allt fler större matbutiker tillverkar och säljer sina egna produkter 

Det kan vara svårt att konkurrera i butiker, där butikerna själva producerar och säljer sina egna produkter och livsmedel. Som en ny aktör kan det vara svårt att konkurrera med butikens produkter och samtidigt med externa konkurrenter.

I och med att butikerna som tillverkar och säljer sina egna produkter, har högre marginaler, kan de också sälja produkterna billigare än konkurrenterna. Det kan då vara viktigt att ”skilja” sig genom exempelvis bättre kvalitet.

 

Bra med tydlig, passande och lockande paketering 

Det är viktigt att tänka på hur företag marknadsför livsmedel och hur förpackningen ska se ut för att vara lockande. Dessutom bör förpackningen vara anpassad efter produkten för bäst hållbarhet och transport. Men det är också viktigt att tänka på att det finns olika regler som styr marknadsföringen av livsmedel som måste bli beaktade.

Eftersom det rör sig om livsmedel, är det extra viktigt att inte ge vilseledande information om livsmedlet. Företaget måste specificera samtliga ingredienser på förpackningen enligt de gällande reglerna. Exempelvis ska det finnas en innehållsförteckning som anger alla ingredienser och tillsatser som använts för att tillverka livsmedlet. Mer information om regler avseende märkning och livsmedelsinformation finns att läsa via Livsmedelsverkets hemsida.

 

Det är bra att ha ett socialt eller miljömässigt budskap 

Om ditt företag har ett socialt eller/och miljömässigt budskap, kan det även gynna butiken som säljer dina produkter, eftersom det kan stärka butikens image. Exempelvis har det blivit allt vanligare runt om i världen med ”1 för 1-modellen”. Vanligtvis innebär modellen att företaget skänker en produkt till någon i behov, när du köper en produkt från företaget. Många större butikskedjor, tycker om att stötta exempelvis lokalproducenter och andra som arbetar för social eller/och miljömässiga projekt och budskap.

 

Mer information

Placering av produkter i butik.

Merförsäljning i butik.

Skribent: Företagsforumet.

Läs fler inlägg om produkter

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: