Bra att tänka på vid avtalssignering

Tips inom avtalssignering

Det finns olika bra saker att tänka på vid avtalssignering, som är nyttiga för alla att känna till. Företag och företagare ingår olika typer av avtal, exempelvis med kunder och leverantörer. Här kan du läsa två tips om avtalssignering.


Signera samtliga sidor av ett avtal

Ett tips inom avtalssignering är att avtalsparterna bör signera samtliga sidor av ett avtal. Signeringen kan ske genom att markera avtalssidorna med sina initialer. Genom att avtalsparterna gör detta, styrker det att de har läst avtalsbestämmelserna. Dessutom blir det mycket svårare att hävda att en avtalspart inte läst varje sida i avtalet. Det förhindrar även att någon byter ut en avtalssida i efterhand, eftersom signeringen styrker bladets äkthet.

Signeringarna kan bli placerade fritt, men förekommer normalt längst ned till höger vid sidfoten på varje sida. Dessutom ska avtalsparterna signera avtalet med sin fullständiga namnteckning som inkluderar ett namnförtydligande, ort och datum, på avtalets sista sida.


Bevisvittnen

Enligt huvudregeln behöver avtal inte bli bevittnade för att vara giltiga. Enbart vissa avtal kräver vittnen, exempelvis testamenten och faderskapsbekräftelse.

Det är också möjligt att frivilligt välja att införa så kallade bevisvittnen till ett avtal. Bevisvittnen är personer som genom sin underskrift, kan styrka något som de har bevittnat. Exempelvis kan vittnen vara två utomstående personer, som inte är avtalsparter i avtalet och därmed är opartiska. Vittnen kan genom sin avtalssignering styrka bland annat att avtalsparterna var överens om avtalet, att de hade legitimerat sig inför signering, att avtalsparterna var vid sina sinnens fulla bruk m.m.

Fördelen med bevisvittnen, är att vittnena kan gå i god för signaturernas äkthet genom sin avtalssignering. Det innebär att om det skulle uppstå en tvist i framtiden om huruvida parternas signaturer är förfalskade eller äkta, kan vittnen intyga dess riktighet.

Information om bevisivttnena ska framgå i avtalet intill deras avtalssignering. Exempelvis information om vittnets namn, personnummer, adress samt ort och datum för signaturen.

 

Skribent: Företagsforumet.

Läs fler inlägg om digitalisering

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: