AvtalsrättJuridik

Information om vilka som kan ingå avtal i Sverige

Vilka som kan ingå avtal i Sverige eller vara en part i ett avtal är alla ”rättssubjekt”, varav två olika typer existerar: juridiska personer och fysiska personer. Med andra ord kan inte djur ingå avtal, eftersom det inte är ett rättssubjekt, utan istället ett ”lösöre” enligt svensk rätt. Även fast ett företag säljer något till en omyndig i godtro, är det ogiltigt om förmyndaren vill häva köpet. 

 

Vilka som kan ingå avtal i Sverige 

Fysiska och juridiska personer 

Levande människor är fysiska personer, medan juridiska personer inte existerar i någon fysisk bemärkelse. En juridisk person är istället en företeelse som är ett rättssubjekt enligt rättsordningen. Exempel på en juridisk person är ett handelsbolag och aktiebolag. De har egna organisationsnummer och kan ingå avtal. Med andra ord har de rättigheter och skyldigheter. Om ett näringsförbud finns, får en person inte ingå avtal knutet till verksamheten. Däremot har personen fortfarande rättshandlingsbehörighet. 

Rättshandlingsbehörighet är ett juridiskt begrepp, och för att en person ska kunna ingå giltiga avtal med andra personer eller företag, måste personen ifråga ha rättshandlingsbehörighet. Alla människor är rättssubjekt, men vissa kan sakna rättshandlingsbehörighet. Exempelvis kan en person som är 10 år gammal och är ett rättssubjekt äga någonting, men inte ha rättshandlingsbehörighet och får inte sälja sin egendom. När fysiska personer blir myndiga vid 18 års ålder, får de rättshandlingsbehörighet. Däremot kan de ingå avtal i vissa fall innan de blir myndiga. Exempelvis får personer använda sina pengar de tjänat från ett sommarjobb när de är 17 år för att köpa ett nytt Playstation. En person under 18 år som bor själv, får också ingå avtal som rör det egna hushållet.

Skribent: Företagsforumet. 

Fler inlägg om avtalsrätt

Forumet kan du som medlem ställa frågor och kommentera, men även diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter. Dessutom finns en grupp på LinkedIn som du är välkommen att bli medlem i. 

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: