FöretagandeStrategier

Hur du kan arbeta mer effektivt

Kunskap är nyckeln till hur du kan arbeta mer effektivt. Lärdomar och erfarenheter är också sätt som påverkar hur du kan arbeta mer effektivt. Som företagare kan det vara helt avgörande att kunna arbeta effektivt. Detta gäller speciellt om du har familj, fritidsintressen eller likande som du också vill kunna avsätta mer tid för. Som företagare handlar det om att uppnå resultat, inte antalet nedlagda arbetstimmar.

Oavsett vad du gör, är det bra att försöka bli bättre och arbeta mer effektivt. En dag består enbart av 24 timmar och beroende på hur effektivt du använder tiden, kan du uppnå olika resultat. Två olika personer som arbetar under exempelvis 10 timmar, kan uppnå helt olika resultat, även om arbetstiden är densamma. Kunskap och erfarenhet är två viktiga delar för att kunna vara så effektiv som möjligt och samtidigt göra ett minst lika bra jobb. Ju mer du hinner göra, desto bättre resultat.

 

Hur du kan arbeta mer effektivt

Det finns oändligt med kunskap och det går alltid att bli bättre och lära sig mer. Idag finns det många olika plattformar och tillvägagångssätt för att kunna lära sig. Internet har gett oss möjlighet att kunna få tillgång till extremt mycket information och kunskap. Vi människor har olika sätt att lära oss på. Vissa gillar att lyssna, andra att läsa, vissa att utföra, andra att skriva och en del personer gillar att kombinera dessa olika former av lärstilar. Här kan du läsa mer om olika lärstilar.

Om du har svårt för att läsa eller koncentrera dig när du läser finns det andra alternativ. Exempelvis filmklipp eller ljudböcker, där du kan lyssna och lära dig ny kunskap. Det handlar inte om hur du lär dig, utan vad du lär dig. Det viktigaste är att du hittar ditt egna tillvägagångssätt, som passar dig.

Ett annat sätt att lära dig ny kunskap, är att försöka lära dig av andras misstag. Driver du ett företag inom klädbranschen, kam det vara bra att försöka lära sig av erfarenheter hos andra inom samma bransch. Alla företagare gör misstag, men om det går att undvika genom att lära sig av någon som redan har gjort misstaget, är det givetvis bättre.

 

Studera på din fritid

Ett centralt syfte med de allra flesta utbildningarna på universitet, är att studenten ska lära sig hur denne lär sig och att lösa problem. En jurist löser problem, en ingenjör löser problem, en psykolog löser problem osv. Men till många av problemen finns det inte alltid direkta lösningar, eftersom de kan vara nya. Då gäller det att veta hur man lär sig att lösa problemet och komma fram till en lösning. Det är alltså problemlösningsmetoden som är i fokus. Det finns ofta grundprinciper och liknande att utgå från, men det viktigaste är att lära sig hur man hittar svaret.

Du behöver inte studera på universitet för att lära dig detta, utan kan göra det själv. Företagare arbetar också med att ständigt lösa problem och du behöver ingen utbildning för att bli en framgångsrik företagare. Däremot kommer du behöva kunskap. En utbildning kan vara bra, men det viktigaste är att du lär dig det du behöver inom det du gör. Varje dag är en ny chans att utvecklas och lära sig nya saker.

Som företagare är det viktigt att använda sin tid effektivt för att uppnå så mycket som möjligt inom den tiden. Kunskap och erfarenhet är sätt på hur du kan arbeta mer effektivt. Det är också ett sätt att försöka ligga steget före konkurrenterna och ett sätt att utveckla företaget.

 

Tips för att få mer gjort

Skriv ner tre saker varje kväll som du ska göra direkt när du vaknar

Skriv ner tre saker som du ska göra direkt när du vaknar dagen efter. Gör dessa tre saker innan du börjar ta samtal, svara på mejl eller gå på möten osv. Exempelvis kan det stå att du ska göra klart dina inlägg till sociala medier, posta dina inlägg till sociala medier och läsa en artikel. Det dyker ofta upp oväntade saker under dagen för en företagare. Det är därför bra att ha gjort tre saker på morgonen, som du tycker är viktigt att få gjort, för att du ska uppnå dina kortsiktiga och långsiktiga mål.

 

Använd teknologi

Vi lever i en allt mer teknisk och digital värld, där olika teknologiska verktyg kan göra ditt arbete mer effektivt. Det kan vara bra att undersöka om det finns några verktyg som kan effektivisera ditt arbete. I vissa fall kostar verktygen pengar, men det kan ändå vara lönsamt om effektivitet leder till mer resultat. Däremot är det bra att göra en avvägning om det är värt pengarna, ifall det finns andra alternativ och hur mycket effektivare det blir i förhållande till kostnad. Här kan du läsa om olika Gratis digitala hjälpverktyg för företag.

 

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Olika lärstilar.

Tips på bra youtube-kanaler för företagare.

5 karaktärsdrag hos framgångsrika företagare.

 

Skribent: Företagsforumet.

Läs fler inlägg om företagande

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: