AvtalsrättJuridik

Företag säljer till omyndiga i godtro

När företag säljer varor eller tjänster till omyndiga i godtro, är avtalet inte bindande om vårdnadshavaren eller förmyndaren vill häva köpet. Huvudregeln är att en person som inte är myndig, inte kan skuldsätta sig eller åta sig förpliktelser innan denne fyllt 18. Med andra ord kan personen inte ingå avtal innan personen fyllt 18 och blivit myndig. Däremot kan en person som har fyllt 16 år och har arbetat för sin inkomst genom exempelvis ett sommarjobb, ingå avtal och rättshandla. Personen kan köpa något då utan tillstånd från förmyndaren. Exempelvis ett playstation med sin intjänade lön. Dock måste förmyndaren ge tillstånd för jobbet. 

 

Företag som säljer till omyndiga i godtro 

Om ett företag säljer till omyndiga i godtro, och pengarna inte kommer från exempelvis ett sommarjobb, och köparen är 16 år eller äldre men inte 18 år, är avtalet ogiltigt om förmyndaren vill häva köpet. Detta gäller alltså oavsett om företaget eller personen handlat i god tro eller inte. Företaget måste häva avtalet om förmyndaren begär det. Ett praktiskt exempel på detta är om en 15 åring köper en ny jacka för 5000 kr utan tillstånd från sin förmyndare. Vid sådana fall måste företaget häva köpet, och återbetala pengarna. 

I Sverige är alla rättssubjekt, och alla rättssubjekt kan äga saker, exempelvis kläder, oavsett ålder. Däremot kan en person äga något utan att ha rätt att sälja det, exempelvis en 14 åring som äger kläder, men inte har rätt att sälja dem. För att få ingå avtal i Sverige, behöver personen ha rättshandlingsbehörighet 

Skribent: Företagsforumet. 

Fler inlägg om avtalsrätt

Forumet kan du som medlem ställa frågor och kommentera, men även diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter. Dessutom finns en grupp på LinkedIn som du är välkommen att bli medlem i. 

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: