FöretagandeStrategier

Att analysera och vara kritisk till sina egna företagsidéer

Det är bra att analysera och vara kritisk till sina egna företagsidéer. Genom att vara kritisk och försöka hitta nackdelarna med idéerna, kan man komma fram till slutsatser om det faktiskt är en bra eller en mindre bra idé. Det är viktigt att ha svar och argument även för nackdelarna med idén, för att kunna övertyga någon.

 

Att analysera och vara kritisk till sina egna företagsidéer

En bra utgångspunkt är att försöka angripa sina egna idéer från olika möjliga håll. Det är oftast inte fördelarna med en idé som är avgörande för om det faktiskt är bra och möjligt, utan snarare nackdelarna och utmaningarna. När någon annan kritiserar ens idé och man inte tidigare har tänkt på synpunkterna, kan det oftast kännas värre, än att man hade tänkt på det innan och har svar samt motargument.

Om en person har en företagsidé kan det vara bra att försöka analysera vad en potentiell investerare och kunder skulle tycka om idén. Konstruktiv kritik kan vara helt avgörande och något som verkligen är bra att ta till sig. Det innebär dock inte att man ska lyssna på allt som andra säger eller påpekar.

En viktig del av att analysera och vara kritisk till nya idéer är för att kika noga på de ekonomiska bitarna. För att det ska vara en bra och lönsam företagsidé, behöver ekonomin gå ihop. Det är viktigt att inte vara för optimistisk. Istället bör man vara realistisk. Vinstmarginalerna är exempel på ett viktigt nyckeltal att ha i åtanke. Vissa kan vara väldigt optimistiska med siffrorna innan man börjat med försäljningen. Tänk på att resan dit oftast är betydligt tuffare än man kan tro.

 

Analysera en företagsidé

En bra utgångspunkt för många idéer är att analysera om:

– Tjänsten/Produkten löser ett problem, som dessutom är ett problem som någon kan vara villig att betala för att lösa genom Tjänsten/Produkten ifråga.

– Tjänsten/Produkten är ett billigare och lika välfungerande substitut till något redan existerande.

 

Frågor att besvara vid analys av en ny företagsidé

Några frågor som kan vara bra att besvara om du har en ny företagsidé:

Har du en ny företagsidé som du inte hittar på Google?

Om du inte gör det, skulle det kunna vara så att minst 10 företag redan har försökt med idén och misslyckats på grund av att idén inte är lönsam i praktiken. Det kan också vara så att företag kan ha haft den idén men gått i konkurs på grund av många andra faktorer, som inte har med idén i sig att göra. Exempelvis kapital, personerna i företaget, timingen osv.

Det är viktigt att analysera idén mer djupgående, än att bara tänka att det är en ny idé som man kommit på och att det måste vara bra för att det är unikt.

Har du en ny företagsidé som inte finns i Sverige, men finns någon annanstans?

Detta innebär inte per automatik att det kommer att fungera i Sverige. Exempelvis kan det finnas kulturella, sociala eller ekonomiska skillnader som gör att idén inte fungerar på likadant sätt i ett annat land.

Har du en företagsidé som du är osäker på om den är bra?

Gör din ”research”. Det är alltid viktigt att undersöka och analysera sin idé. Ett sätt kan vara att göra en marknadsundersökning. Det är bättre att fråga okända personer, eftersom nära och kära kan ha tendens till att inte vara 100% ärliga. Dessutom kan det vara bra att skriva en affärsplan, för att se om idén är lönsam, hållbar och genomförbar.

 

Mer information

Varför företag misslyckas, enligt Mark Cuban.

5 karaktärsdrag hos framgångsrika företagare.

Program om företagande.

Skribent: Företagsforumet.

Läs fler inlägg om ekonomi

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: