FöretagandeHållbarhet

Minska risken för olyckor vid användning av kemikalier 

Det är bra att försöka minska risken för olyckor vid användning av kemikalier genom att vara försiktig. Dessutom är det många företag som säljer miljövänligare substitut eftersom efterfrågan ökar på produkter med så lite kemikalier som möjligt. Miljömedvetna konsumenter är en växande målgrupp. Därför är det många företag som väljer att fokusera på hållbarhet. Däremot är det fortfarande många företag som påstår att de är mer miljövänliga än de faktiskt är. 

Tips för att minska risken för olyckor vid användning av kemikalier 

Här några tips på hur det går att minska risken för olyckor när en person använder kemikalier:

  • Läs beskrivningen och informationen som framgår på förpackningen genom att exempelvis kolla efter olika varningsmärken. 
  • Tänk på att barn är extra känsliga för kemikalier och därför är det viktigt att göra det oåtkomligt för barn, både vid användning men också vid förvaring. 
  • Undvik att använda vanliga glas eller flaskor där det finns en risk att någon råkar använda den efteråt och därmed få i sig kemikalier. 
  • Om det är farligt avfall, måste det bli avlämnat på en återvinningscentral. I Sverige finns det lagar som innebär att man måste sortera avfall. 

Möjlighet att skapa bättre substitut 

I och med att det finns flera risker med att använda produkter som innehåller kemikalier, innebär det också att det finns en efterfrågan för företag att hitta bättre alternativ. Det är beteendet hos konsumenter som styr efterfrågan. Fler företag säljer miljövänliga alternativ och det finns stora möjligheter för målgruppen miljömedvetna. Världen står inför en stor utmaning i klimatfrågan och det är en kris som kommer att påverka alla. Men en kris innebär också möjligheter för företag att vara en del av lösningen.

Otillåtna ämnen i elektronik 

Resultatet efter en tillsyn om otillåtna ämnen i elektronik som kemikalieinspektionen gjorde visade att ungefär var fjärde produkt innehöll otillåtna ämnen. Den handlade om att se hur mycket otillåtna ämnen som vanliga elektroniska produkter innehöll. Exempelvis bly. För att kunna minska vårt klimatavtryck är det viktigt att det inte finns skadliga ämnen i elektronik.