Ledarskap från perspektiven kultur, struktur & processer

I detta inlägg kan du läsa ett praktiskt exempel på hur man kan analysera organisationer och ledarskap från perspektiven kultur, struktur och processer inom organisationsteori. Forskare använder ofta dessa tre perspektiv vid studier av organisationer och ledarskap. De är olika slags ”verktyg för management”. Det finns dessutom fler perspektiv och olika analysnivåer som blir använda vid studier av organisationer, vilket är kallat för pluralism. I detta inlägg har vi valt att fokusera på tre av dessa, kultur, struktur och processer med inriktning på ledarskap

Ledarskap är en viktig del av organisationer. Både informellt och formellt ledarskap. Ledarskap kan bli utövat på olika sätt och det finns inget som är rätt eller fel. Människor är annorlunda och man bör anpassa sitt ledarskap till sin personlighet. Nedan kan du läsa om hur du kan göra en analys av ledarskap utifrån dessa tre perspektiv. 

 

Ledarskap från perspektiven kultur, struktur & processer

– Kultur
Ur ett kulturellt perspektiv fokuserar man på ledarskapet utifrån exempelvis normer och värderingar som gäller inom organisationen. Exempelvis om det finns någon maktkultur, ömsesidiga uppfattningar bland medarbetarna och mellan olika grupper inom organisationen, oskrivna uppförandekoder som medarbetarna följer eller liknande. Varje organisation har en egen kultur och kulturerna inom olika organisationer kan skilja sig åt mycket, eftersom de blir skapade och införlivade av individerna. Det är främst ledarna som skapar värderingarna som gäller inom organisationerna och det är även ledarna som ofta representerar dem.

– Struktur
Strukturalister fokuserar på strukturförbättringar. En strukturalist vill ha struktur i organsationen, vilket innebär att de exempelvis vill ha material och andra verktyg på bestämda ställen och en tydlig struktur i maktfördelningen. Ofta uttryckt genom hierarki med titlar. 

– Process
Utifrån detta perspektiv fokuserar man på processerna, exempelvis kommunikationsförhållandet. Ledarskap ur processperspektivet handlar om människan och samspelet mellan medarbetarna i svåra situationer. Det är inte alltid lätt att se vem som är följare eller ledare, och det innebär inte automatiskt handlingskraft bara för att det finns struktur. 

Det finns ett samspel mellan dessa tre perspektiven och därför är det bra att analysera utifrån samtliga perspektiv.

 

Mer information 

Här kan du läsa mer om: 

Skillnaden mellan en formell och informell struktur.

Skillnaden mellan formella och informella ledare.

De olika stegen i redovisningsprocessen.

 

Skribent: Företagsforumet. 

Fler inlägg om organisation

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: